Υποβολή Έργων: Κυπριακή Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής Mies van der Rohe 2021

Το Ίδρυμα Mies van der Rohe καλεί τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, ως τον κατεξοχήν θεσμικό φορέα που αντιπροσωπεύει την Αρχιτεκτονική στην Κύπρο, να υποβάλει προτάσεις υποψηφιότητας για το Βραβείο Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Mies van der Rohe για το έτος 2021.

Στο πιο πάνω πλαίσιο ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα προτείνει μέχρι πέντε (5) έργα για την εκπροσώπηση της Κύπρου και θα δέχεται ηλεκτρονικά εισηγήσεις / προτάσεις υποψηφίων έργων, μέχρι την 1η Ιουλίου και ώρα 12:00π.μ. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό έργων που μπορεί να υποβάλει ένας Αρχιτέκτονας.

Βάσει των όρων που θέτει το Mies van der Rohe τα έργα που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν ημερομηνία συμπλήρωσης, αποδειγμένα, από 1 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και 1 Οκτωβρίου 2020. Η αξιολόγηση και επιλογή των έργων θα γίνει από την ακόλουθη 3μελή Κριτική Επιτροπή:

Μιχάλης Serrof
Μαργαρίτα Κρητιώτη
Παύλος Φεραίος

Εκτός από τα έργα που θα υποβληθούν η Κριτική Επιτροπή δύναται να προτείνει και έργα που η ίδια θα επιλέξει.

Οι ενδιαφερόμενοι Αρχιτέκτονες καλούνται να υποβάλουν τα έργα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και το αρχείο για τις ανάγκες αξιολόγησης θα πρέπει περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Συμπλήρωση Εντύπου Δήλωσης Συμμετοχής (επισυνάπτεται)
  • Ενδεικτικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές), για την κατανόηση του κτηρίου, σε μορφή pdf
  • Μέχρι και 6 φωτογραφίες σε μορφή jpg
  • Γραπτή περιγραφή του έργου μέχρι 300 λέξεις (ελληνικά ή αγγλικά)

Η Επιτροπή κατά το στάδιο αξιολόγησης / επιλογής, δυνατόν να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία για κάποιο από τα έργα ή ακόμη και να τα επισκεφθεί επί τόπου αν κριθεί απαραίτητο.

Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας
Ανακοίνωση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου: 27-05-2020
Υποβολή προτάσεων: 01-07-2020 και ώρα 12:00π.μ.
Ανακοίνωση Απόφασης Κριτικής Επιτροπής: 13-07-2020
Επίσημη υποβολή έργων από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου στο Ίδρυμα Mies van der Rohe: 24.08.2020

 

Επισυναπτόμενα Έγγραφα
PRIZE RULES__ European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award
Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής