Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Αειφόρων Ενεργειακών Συστημάτων”

Το Πανεπιστήμιο Frederick, στα πλαίσια της πλούσιας προσφοράς του στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση και αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο τον οποίο έχει να επιτελέσει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στην αειφορία του δομημένου περιβάλλοντος του τόπου, αποφάσισε όπως παραχωρήσει δύο υποτροφίες σε μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Αειφόρων Ενεργειακών Συστημάτων” (MSc in Sustainable Energy Systems). Το ύψος της υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ορίζεται στο 50% επί των συνολικών διδάκτρων φοίτησης στο πρόγραμμα (τελικό κόστος φοίτησης 4500€).

Οι ενδιαφερόμενοι για λήψη της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Εγγραφών του Πανεπιστημίου Frederick, η οποία να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εισδοχής στο πρόγραμμα (διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση http://www.frederick.ac.cy/fu_documents/application_form.pdf
 • Συνοδευτική επιστολή στην οποία ο υποψήφιος να αιτείται την υποτροφία μέλους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
 • Βεβαίωση από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου που να πιστοποιεί την ιδιότητα του ως εγγεγραμμένο μέλος.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου εισδοχής φοιτητών είναι:
Λευκωσία: 22394394, ext. 41107, [email protected]
Λεμεσός: 25730975, ext. 49106, [email protected]
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 10 Αυγούστου 2019.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα” απευθύνεται κυρίως σε μηχανικούς, Aρχιτέκτονες αλλά και απόφοιτους σχολών θετικών επιστημών, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα της ενέργειας. Το πρόγραμμα, το οποίο στελεχώνεται από έμπειρους και καταξιωμένους ακαδημαϊκούς από Ελλάδα και Κύπρο, έχει ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), γεγονός το οποίο κατοχυρώνει την επαγγελματική αναγνώριση των αποφοίτων από το αρμόδιο επαγγελματικό σώμα της Κύπρου, το ΕΤΕΚ. Οι δύο κατευθύνσεις του προγράμματος, οι οποίες εστιάζουν στον τομέα των κτηρίων και στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε, να καλύπτουν όλες τις κύριες πτυχές του ενεργειακού τομέα.

Η κατεύθυνση του δομημένου περιβάλλοντος παρέχει στους απόφοιτους του προγράμματος το απαραίτητο γνωσιολογικό υπόβαθρο στον τομέα του ενεργειακού σχεδιασμού, της ενεργειακής πιστοποίησης αλλά και της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιοχές:

 • Ενεργειακή πιστοποίηση κτηρίων
 • Ενεργειακοί έλεγχοι κτηρίων
 • Συστήματα ολικής αειφορίας κτηρίων
 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτηρίων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια
 • Ενσωμάτωση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτηριακό κέλυφος
 • Ενεργειακή ανακαίνιση κτηρίων

Η κατεύθυνση των ενεργειακών συστημάτων, εστιάζει περισσότερο σε θέματα παραγωγής, μεταφοράς και διαχείρισης ενέργειας σε συστήματα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Σημειώνονται πέντε βασικές δεξιότητες του Προγράμματος που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τους Αρχιτέκτονες:

 • Είναι διεπιστημονικό, κατάλληλα σχεδιασμένο για να αναπτύσσει δεξιότητες συνεργασίας του Αρχιτέκτονα με τους άλλους μηχανικούς σε θέματα ενέργειας, τεχνολογίας και περιβάλλοντος, που είναι τα πλέον καθοριστικά σήμερα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
 • Εκπαιδεύει στην Ενεργειακή Πιστοποίηση Κτηρίων και την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καλλιεργώντας την ικανότητα σχεδιασμού ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων και προετοιμάζοντας τον Αρχιτέκτονα για τις εξετάσεις ενεργειακού επιθεωρητή του ΕΤΕΚ.
 • Καταρτίζει στην εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, αναπτύσσοντας την ικανότητα σχεδιασμού περιβαλλοντικά φιλικών έργων και προετοιμάζει τον Αρχιτέκτονα ως μελετητή ΜΕΕΠ (Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον).
 • Εισάγει στα συστήματα πιστοποίησης αειφορίας κτηρίων και εκπαιδεύει στο διεθνές σύστημα πιστοποίησης BREEAM με πιστοποιημένο εκπαιδευτή.
 • Εκπαιδεύει σε λογισμικά BIM – REVIT, ESRI – GIS, κλιματικής προσομοίωσης κτηρίων ENVIMET και παρέχει ψηφιακά εργαλεία που υποβοηθούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Λεπτομέρειες για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που προσφέρονται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Ενεργειακά Συστήματα και Δομημένο Περιβάλλον” του Πανεπιστημίου Frederick βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα: http://www.frederick.ac.cy/MSCMES