Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στον Υπολογιστικό Σχεδιασμό και την Ψηφιακή Κατασκευή

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή με κριτήρια ακαδημαϊκής επίδοσης και αποδεδειγμένης εμπειρίας στο γνωστικό αντικείμενο. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 01-05-2023

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον Υπολογιστικό Σχεδιασμό και την Ψηφιακή Κατασκευή προσφέρεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ, Ινστιτούτο Πειραματικής Αρχιτεκτονικής Hochbau στην Αυστρία (http://www.exparch.at/). Το πρόγραμμα διερευνά την εφαρμογή των υπολογιστικών εργαλείων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της σχέσης σχεδιαστικής πρόθεσης και κατασκευαστικού αποτελέσματος. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ικανότητες στον υπολογιστικό σχεδιασμό και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε σύγχρονες μεθόδους ψηφιακής κατασκευής, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα την κριτική και δημιουργική τους σκέψη.

Το πρόγραμμα προσφέρει διευρυμένες προοπτικές απασχόλησης, ενώ ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να γίνουν μέλη της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας υπολογιστικού σχεδιασμού και ψηφιακής κατασκευής, ενός ραγδαία αναπτυσσόμενου κλάδου, σημαντικού για την παραγωγή του κτισμένου περιβάλλοντος.

Για περισσότερες Πληροφορίες: https://www.arc.unic.ac.cy/computationaldesign/

 

 

 

 

MSc in Computational Design and Digital Fabrication

The University of Nicosia offers scholarships for the academic year 2023-2024 for the MSc in Computational Design and Digital Fabrication on the basis of academic merit and background experience. Application deadline: 01-05-2023

The MSc in Computational Design and Digital Fabrication is offered in collaboration with the University of Innsbruck, Institute for Experimental Architecture Hochbau in Austria (http://www.exparch.at/). The programme explores the relationship between computational tools and architectural design, in an effort to attain a new insight into the relationship between design intent and built form. Prospective participants will have the opportunity to develop computational design skills and acquire hands on cutting-edge fabrication experiences, while cultivating analytical and creative thinking on the applications of computation in design. The MScCDDF offers a very promising employment outlook while encouraging participants to become part of the global community of applied computational research and digital fabrication, a growing industry increasingly important for the production of the built environment.

For More Information: https://www.arc.unic.ac.cy/computationaldesign/