Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ)

 

Από την 1η Ιουνίου 2024 τίθεται σε ισχύ η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία αφορά όλους ιδιαίτερα τους κλάδους που σχετίζονται με την οικοδομική βιομηχανία. Ενόψει αυτού πραγματοποιείται ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις ριζικές αλλαγές που θα επιφέρει η σύσταση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) υπό το καθεστώς των Αδειοδοτήσεων. Ο ΕΟΑ θα αποτελεί την αρμόδια αρχή Αδειοδότησης Αναπτύξεων & Υποδομών (Πολεοδομικές & Οικοδομικές Άδειες, Διαχείριση Ομβρίων & Αποχετεύσεων, Εκμετάλλευση & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων).

Η εκδήλωση απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους & Μηχανολόγους Μηχανικούς, Επιμετρητές, Επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, Σύμβουλους Επενδύσεων, Εργολάβους και κάθε ενδιαφερόμενο.

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο “Πάνος Σολομωνίδης” Λεμεσός

Πρόγραμμα Εκδήλωσης
Προσέλευση :18:15
Έναρξη :18:30 (Παρουσίαση – Συζήτηση)
Δεξίωση :20:00 (Φιλοξενία με Wine & Cheese)

Ομιλητές

  • Γιάννης Τουλόφτας, Γενικός Διευθυντής ΣΑΛΑ & Διαχειριστής Έργου Προσωρινού Συντονιστικού Συμβουλίου ΕΟΑ Λεμεσού.
  • Ηρακλής Αχνιώτης, Επαρχιακός Λειτουργός Λεμεσού Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως, Μέλος Προσωρινού Συντονιστικού Συμβουλίου EOA.

 

Διοργανωτής: Κίνηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού
Στηρίζει: Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου