Μνημόνιο Συνεργασίας με Πανεπιστήμιο Frederick

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχουν συμφωνηθεί Μνημόνια Συνεργασίας με τις Αρχιτεκτονικές Σχολές δημόσιων και ιδιωτικών Πανεπιστημίων με σκοπό την επέκταση των σχέσεων σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό στις 24-05-2022 υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και Πανεπιστήμιο Frederick – Τμήμα Αρχιτεκτονικής. Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick Καθηγητής, Γιώργος Δημοσθένους και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Χρίστος Χριστοδούλου. Βασικός στόχος του Μνημονίου είναι η αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών για υλοποίηση κοινών δράσεων ως προς την διασύνδεση της πανεπιστημιακής και επαγγελματικής κοινότητας των Αρχιτεκτόνων.