Μνημόνιο Συνεργασίας με Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Τη δέσμευση ότι θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί η εποικοδομητική συνεργασία που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, επαναβεβαίωσαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Με στόχο την υλοποίηση δράσεων για τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής και της επαγγελματικής κοινότητας των Αρχιτεκτόνων, και την προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου υπέγραψαν την Τρίτη, 24 Μαΐου 2022, Γενικό Μνημόνιο Συνεργασίας. Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου ο Πρόεδρος, Χρίστος Χριστοδούλου και ο Γενικός Γραμματέας,  Μάριος Μιχαηλίδης.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, αφού καλωσόρισε τους εκπροσώπους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, ανέφερε ότι, η θεσμοθέτηση της συνεργασίας ήταν επιβεβλημένη, λόγω της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας μεταξύ του Συλλόγου και του δυναμικού Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητά του, ότι η ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας θα αποβεί ευεργετική, όχι μόνο για τα δυο Μέρη, αλλά και για την εντός των τειχών Λευκωσία. “Είμαι σίγουρος”, συνέχισε ο κ. Χριστοφίδης, “ότι η μετακίνηση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής στο παλιό σχολείο της Φανερωμένης θα αφήσει το στίγμα της στη σωστή ανάπτυξη του ιστορικού πυρήνα της πόλης”.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Χρίστος Χριστοδούλου, έκανε αναφορά στη σημασία της θεσμοθέτησης της συνεργασίας, αφού, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο Σύλλογος  αποτελεί τον μόνο επιστημονικό Σύλλογο Αρχιτεκτόνων στην Κύπρο, κάτι που καθιστά τη συνεργασία με το ανώτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας, επιβεβλημένη. Ο Χρίστος  Χριστοδούλου στάθηκε ιδιαίτερα στις υπάρχουσες δράσεις που πραγματοποιούνται από κοινού με το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, σημειώνοντας τον σημαντικό ρόλο που αυτό έχει να επιτελέσει προς όφελος της κοινωνίας. Όπως και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, έτσι και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, αναφέρθηκε στην κομβική σημασία της μεταφοράς του Τμήματος Αρχιτεκτονικής στο παλιό σχολείο της Φανερωμένης.

Με τη σειρά του, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Μάριος Μιχαηλίδης, πρόσθεσε ότι, υπάρχει έντονα η βούληση και από τα δυο μέρη για να υλοποιήσουν τις πρόνοιες της Συμφωνίας, συσφίγγοντας με αυτό τον τρόπο τις μεταξύ τους σχέσεις.

Τέλος, η Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, Νάτια Χαραλάμπους, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την υπογραφή του Μνημονίου το οποίο, όπως τόνισε, θεσμοθετεί μια μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των δυο Μερών, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την υλοποίηση των προνοιών του.

 

 

  • Ανακοίνωση Τύπου  εδώ