Νέο Διάταγμα Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης

Δημοσιεύθηκαν στις 26.3.2020, το νέο Διάταγμα Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης και το Διάταγμα που τροποποιεί τις Απαιτήσεις και τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το Κτήριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας.
Οι νέες απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοση τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2020

 

Ο Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων Νόμος