Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού “Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων και Παρόδων”

Ο Δήμος Λεμεσού προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ενός σταδίου, μικρής διάρκειας, για το έργο “Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων και Παρόδων“. Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή πρόταση ως προς τις αρχιτεκτονικές, χωροταξικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές, ενεργειακές, οικονομικές και άλλες παραμέτρους και να αναθέσει στον βραβευθέντα Αρχιτέκτονα την ολοκλήρωση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου.

Στόχος του Διαγωνισμού με την Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων, που είναι το κύριο αντικείμενο του Διαγωνισμού, είναι η ανάδειξη της σημασίας της Πλατείας μέσα από τα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα, τα αρχιτεκτονικά και μνημειακά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περιοχή και έπαιξαν σημαντικό ρόλο μέχρι και σήμερα στην ανάπτυξη της πόλης.

Μέλη Κριτικής Επιτροπής
Πρόεδρος, Αντώνης Χαραλάμπους – Δημοτικός Μηχανικός
Λένια Μπέρου, Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας – Αρχιτέκτονας Δήμου Λεμεσού
Ειρήνη Χατζησάββα, Αρχιτέκτονας – εκπρόσωπος Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως
Κυριάκος Θεμιστοκλέους, Αρχιτέκτονας – εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Σεβίνα Φλωρίδου, Αρχιτέκτονας – εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Γιώργος Σταματίου, Αρχιτέκτονας – εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Μαρκέλλα Μενοίκου, Αρχιτέκτονας – εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Συνοπτικός Πίνακας Χρονοδιαγράμματος Διαγωνισμού
Προκήρυξη Διαγωνισμού: 20-11-2019
Λήξη προθεσμίας αποδοχής ερωτήσεων: 9-12-2019 – ώρα 15:00
Δημοσιοποίηση των απαντήσεων: 20-12-2019
Ημερομηνία υποβολής / αποστολής των μελετών / συμμετοχών: 21-02-2020 από τις 9:00π.μ. έως 12:00 (μεσημέρι). Η υποβολή θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Λεμεσού, γραφείο αρ. 102, 1ος όροφος του Τεχνικού Τμήματος, οδός Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 23, Λεμεσός.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 13-03-2020

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου για την διευκόλυνση των μελών του επισυνάπτει τα έγγραφα του Διαγωνισμού προτρέποντας τους ενδιαφερόμενους να παραλάβουν τα έγγραφα από το ηλεκτρονικό σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου.