Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: Ανέγερση Νέου Κτηρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Υπαίθριου Αμφιθεάτρου και Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ενημερώνει ότι, το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ενός σταδίου με στόχο την υλοποίηση έργου που αφορά την ανέγερση του Νέου του Κτηρίου, υπαίθριου αμφιθεάτρου και εξωτερικού παραμετρικού δρόμου. Το έργο θα κατασκευαστεί πλησίον του υφιστάμενου κτηρίου της Αναθέτουσας Αρχής, στον Άγιο Δομέτιο, Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα από το ηλεκτρονικό σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου Κύπρου http://www.eprocurement.gov.cy  → https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3107747

Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής
Λεωνίδας Φυλακτού ∙ Πρόεδρος ∙ Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής Αναθέτουσας Αρχής
Άντης Σφήκας ∙ μέλος ∙ Πολιτικός Μηχανικός ∙ Εκπρόσωπος Διευθυντή Έργου
Μιχάλης Κοσμάς ∙ μέλος ∙ Αρχιτέκτονας ∙ Εκπρόσωπος Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
Χαρίλαος Κυθρεώτης ∙ μέλος ∙ Αρχιτέκτονας ∙ Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Πάρις Φιλίππου ∙ μέλος ∙ Αρχιτέκτονας ∙ επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής

Χρονοδιάγραμμα
Περίοδος διάθεσης Εγγράφων Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: έως 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 09:00
Προθεσμία υποβολής Σχολίων / Ερωτήσεων σχετικά με τα έγγραφα του Διαγωνισμού: έως 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00
Αποστολή Απαντήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή: μέχρι τις 27 Μαρτίου 2018
Ημερομηνία υποβολής Συμμετοχών: 13 Ιουνίου 2018 μεταξύ των ωρών 09:00 έως 13:00
Τόπος Υποβολής Συμμετοχών: Προς Γραμματέα Κριτικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Παπαδούρη
Διεύθυνση: Διεθνούς Αεροδρομίου , Άγιος Δομέτιος ∙ τηλ. 22358600
Εκτιμώμενη ημερομηνία ανακοίνωσης των Αποτελεσμάτων: εντός δύο μηνών από την προθεσμία υποβολής των προτάσεων
Γλώσσα σύνταξης συμμετοχών: Ελληνική

Απονομή Βραβείων
Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις καλύτερες με τα ακόλουθα βραβεία και διακρίσεις
1ο Βραβείο €55.000
2ο Βραβείο €40.000
3ο Βραβείο €25.000
Δύο Έπαινοι €8.000 έκαστος