Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ανέγερσης Φοιτητικών Εστιών ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ενός σταδίου με στόχο την υλοποίηση έργου που αφορά την ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στη Λεμεσό. Το έργο θα κατασκευαστεί στον πρώην οικισμό Βερεγγάρια στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών. Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επιλογή υλοποίησης του έργου από χωροταξικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, αισθητικής, πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, ενεργειακής, οικονομικής, λειτουργικής και κατασκευαστικής πτυχής, και να αναθέσει στο βραβευθέντα Αρχιτέκτονα την ολοκλήρωση της μελέτης για την υλοποίηση του έργου. Το συνολικό μικτό εμβαδόν του έργου ανέρχεται στα 27,667τ.μ. περίπου. Η επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική.

Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής

Πρόεδρος: Ιάκωβος Παπαϊακώβου, Μέλος Συμβουλίου Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μέλος Γραμματέας Επιτροπής: Μυριάνθη Αστανιώτη – Αρχιτέκτονας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μέλος: Χρίστος Παύλου – Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
Μέλος: Νάτια Χαραλάμπους – Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Μέλος: Ηρακλής Αχνιώτης – Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις καλύτερες με τα ακόλουθα βραβεία και επαίνους

Α’ Βραβείο €80.000
Β’ Βραβείο €60.000
Γ’ Βραβείο €40.000
Έπαινος €16.000

Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού

Περίοδος Διάθεσης Εγγράφων: έως Δευτέρα 01.06.2020 και ώρα 12:29μ.μ
Διάθεση Εγγράφων: Μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας eProcurement στο χώρου του διαγωνισμού, ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy Για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, θα πρέπει να συνδεθεί με το διαγωνισμό, πράγμα που συντελείται αυτομάτως από το Σύστημα όταν αποκτήσει κάποιος τα έγγραφα, ενώ είναι συνδεδεμένος ως χρήστης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης
Προθεσμία Υποβολής Σχολίων / Ερωτήσεων: έως Δευτέρα 18.05.2020 και ώρα 12:30μ.μ.
Αποστολή Απαντήσεων: έως Δευτέρα 25.05.2020
Ημερομηνία Υποβολής Συμμετοχών: έως Δευτέρα 01.06.2020 και ώρα 12:30μ.μ.
Τόπος Υποβολής Συμμετοχών: Μυριάνθη Αστανιώτη, Γραμματέας Κριτικής Επιτροπής – Διεύθυνση: γωνία Αθηνών & Νικολάου Ξιούτα 2ος όροφος Λεμεσός – τηλ. 25002519
Εκτιμώμενη ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων: Εντός τριών μηνών από την προθεσμία υποβολής των προτάσεων.