Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: Συγκρότημα Κοινωνικής Κατοικίας στον Δήμο Αγλαντζιάς

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) ανακοινώνει την προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την ανέγερση Συγκροτήματος Κοινωνικής Κατοικίας στην Αγλαντζιά στην επαρχία Λευκωσίας. Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επίλυση του έργου “Συγκρότημα Κοινωνικής Κατοικίας στον Δήμο Αγλαντζιάς”, το οποίο σε συνάρτηση με το κόστος κατασκευής που πρέπει να κυμαίνεται στα όρια που καθορίζει ο Διαγωνισμός, θα πρέπει να διακρίνεται από ποιότητα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, καθώς και από κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση.

Σύνθεση μελών Κριτικής Επιτροπής

Χρίστος Χριστοδούλου, Πρόεδρος, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος ΚΟΑΓ, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Ελένη Παττίχη, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος ΚΟΑΓ
Στυλιανός Πελεκάνος, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Παναγιώτης Παναγή, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Κωνσταντίνος Κυπρής, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις καλύτερες με τα ακόλουθα Βραβεία και Διακρίσεις:

Α’ Βραβείο: €35.000
Β’ Βραβείο: €25.000
Γ’ Βραβείο: €15:000
Έπαινοι (μέχρι τρεις): €4000

Επίσημη Διεύθυνση Διαγωνισμού

Πρόεδρο Κριτικής Επιτροπής
Διεύθυνση: Λεωφ. Αθαλάσσας 14, 4ος όροφος, 2011 Στρόβολος
Τηλέφωνο: 22427000 – Φαξ: 22513143

Συνοπτικός Πίνακας Χρονοδιαγράμματος Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διαγωνισμού: 24-05-2022
Δημοσιοποίηση των στοιχείων του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου, στον ημερήσιο τύπο και ιστοσελίδες ΕΤΕΚ και Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου: 24-05-2022
Λήξη Προθεσμίας αποδοχής ερωτήσεων: 14-06-2022
Δημοσιοποίηση απαντήσεων: μέχρι και έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη προθεσμίας αποδοχής των ερωτήσεων.
*Λήξη προθεσμίας υποβολής / αποστολής των μελετών: 06-09-2022
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: μέχρι 20.09.2022

Υποβολή Συμμετοχών
Η ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών είναι 06-09-2022 από τις 8.00 μέχρι τις 14.00. Η υποβολή θα γίνει στα γραφεία του ΚΟΑΓ, Λεωφ. Αθαλάσσας 14, 4ος όροφος, 2011 Στρόβολος

Διάθεση Εγγράφων

Μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας eProcurement στο χώρο του διαγωνισμού, ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, θα πρέπει να συνδεθεί με το διαγωνισμό, πράγμα που συντελείται αυτομάτως από το Σύστημα, όταν αποκτήσει κάποιος τα έγγραφα, ενώ είναι συνδεδεμένος ως χρήστης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

Σημείο ενημέρωσης και λήψης εγγράφων Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού:  εδώ