Προκήρυξη Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ενημερώνει για την προκήρυξη του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου.

Τα μέλη προτρέπονται, όπως παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου Κύπρου http://www.eprocurement.gov.cy

Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής

  1.  Αλέκος Μιχαηλίδης, Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
  2. Sir Peter Cook, Αρχιτέκτονας, Διεθνούς Φήμης
  3. Ηλίας Ζέγγελης, Αρχιτέκτονας Διεθνούς Φήμης
  4. Μαρίνα Ιερωνυμίδου, Διευθύντρια Τμήματος Αρχαιοτήτων
  5. Μιχάλης Παπαγεωργίου, Αν. Πρώτος Αρχιτέκτονας, Τμήμα Δημοσίων Έργων
  6. Έλενα Σοφιανού, Αρχιτέκτονας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
  7. Αθηνά Παπαδοπούλου, Αρχιτέκτονας, Δήμος Λευκωσίας
  8. Άγγελος Κτωρίδης, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
  9. Γρηγόρης Πατσαλοσαββής, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Τα χρηματικά βραβεία για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό έχουν ως ακολούθως:
Πρώτο Βραβείο: €100.000
Δεύτερο Βραβείο: €70.000
Τρίτο Βραβείο: €40:000
Αμοιβή Συμμετεχόντων στη Β’ Φάση (οκτώ) – 8 x €25.000

Η Α’ Φάση του διαγωνισμού λήγει στις 9 Ιανουαρίου 2017
Η Β’ Φάση του διαγωνισμού με τους 8 επιτυχόντες αρχίζει στις 23 Ιανουαρίου 2017
Η υποβολή της Β’ Φάσης θα γίνει στις 27 Απριλίου 2017
Στις 12 Μαΐου 2017 ανακοίνωση των βραβείων

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου για διευκόλυνση των μελών του παραθέτει συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού και φωτογραφικό υλικό.