Διεθνείς Σχέσεις

Architects Council of Europe

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ως ο κατεξοχήν επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας που εκπροσωπεί τους Αρχιτέκτονες στη Κύπρο είναι εγγεγραμμένο μέλος στο Architects Council of Europe (ACE) από το έτος 1999. Η αποδοχή εισδοχής στη σημαντική αυτή Ευρωπαϊκή Οργάνωση ήταν και είναι ορόσημο για τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου και των μελών Αρχιτεκτόνων που εκπροσωπεί.

 

Mies van der Rohe

Το ίδρυμα Mies van der Rohe καλεί τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανά διετία να υποβάλλει προτάσεις υποψηφιότητας για το Βραβείο Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Mies van der Rohe Award. Στο πιο πάνω πλαίσιο ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου προτείνει μέχρι και πέντε (5) υλοποιημένα έργα για την εκπροσώπηση της Κύπρου.

 

International Union of Architects ∙ Union of Mediterranean Architects ∙
Commonwealth Association of Architects

Από τις 22-9-2012 ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει την ευθύνη παρακολούθησης και συμμετοχής στις εργασίες των Οργανώσεων International Union of Architects (UIA), Union of Mediterranean Architects (UMAR) και Commonwealth Association of Architects (CAA).

Ο ΣΑΛ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ