Διεθνείς Σχέσεις

ARCHITECTS COUNCIL OF EUROPE (ACE)

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ως ο κατεξοχήν επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας που εκπροσωπεί τους Αρχιτέκτονες στη Κύπρο είναι εγγεγραμμένο μέλος στο ACE από το έτος 1999. Η αποδοχή εισδοχής στη σημαντική αυτή Ευρωπαϊκή Οργάνωση ήταν και είναι ορόσημο για τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου και των μελών Αρχιτεκτόνων που εκπροσωπεί. Το ACE, που εδρεύει στις Βρυξέλλες, είναι μια οργάνωση, της οποίας μέλη είναι οι επαγγελματικές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των είκοσι έπτα (27) κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και όλων των υπό ένταξη κρατών, καθώς και της Ελβετίας και της Νορβηγίας. Αποτελεί οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα περισσότερων από 450.000 Ευρωπαίων Αρχιτεκτόνων. Το ΑCE ιδρύθηκε το 1990 με κύρια λειτουργία να παρακολουθεί και να επηρεάζει τις εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ, δίνοντας έμφαση στους τομείς της πολιτικής της ΕΕ που έχουν άμεση επίδραση στην αρχιτεκτονική πρακτική, την αρχιτεκτονική πολιτική και το δομημένο περιβάλλον. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ACE απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη: τον Πρόεδρο, πέντε (5) μέλη που έχει επιλέξει η Γενική Συνέλευση ACE με πλειοψηφία και πέντε (5) μέλη που ορίζει η Εθνική Αντιπροσωπεία μέσω περιστροφής. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με την ιδιότητα ως μέλος λαμβάνει μέρος στις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων που διεξάγονται κάθε 6μηνο. Μέχρι και το 2023, ο Χρίστος Χριστοδούλου θα εκπροσωπεί την Κύπρο στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ACE, βάσει της διαδικασίας περιστροφής των χωρών μελών.

 

UNION OF MEDITERRANEAN ARCHITECTS (UMAR)

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση, η οποία έγινε από την Ελληνική αντιπροσωπεία στο Διεθνές Σεμινάριο του Αγεριού το 1983 για την ίδρυση μιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου, οι Αρχιτέκτονες των παρόχθιων χωρών της λεκάνης της Μεσογείου, αποφάσισαν το 1994, την ίδρυση της UMAR, ενός οργανισμού με σκοπό την παγίωση των δεσμών των χωρών τους για μια καλύτερη διαχείριση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος. Σήμερα η Ένωση απαρτίζεται από δέκα οκτώ (18) μέλη – Συλλόγους Αρχιτεκτονικής της λεκάνης της Μεσογείου. Εκ των ιδρυτικών μελών που υπογράφουν το Καταστατικό είναι και η Κύπρος, την οποία εκπροσωπεί ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει ενεργή συμμετοχή εκ των εκπροσώπων του, στις γενικές συνελεύσεις και ομάδες εργασίας της UMAR με κύριο στόχο την ενεργοποίηση των Αρχιτεκτόνων μελών του και την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε σημαντικά αρχιτεκτονικά θέματα με συναδέλφους της υπόλοιπης Μεσογείου. Η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών είναι ιδιαίτερα εποικοδομητική καθώς υπάρχει αλληλοϋποστήριξη στη διοργάνωση εργαστηρίων, όπως τα Θερινά Εργασατήρια Φοιτητών Αρχιτεκτονικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου τα έτη 2019 και 2022, όπου συμμετείχαν και φοιτητές από χώρες της Μεσογείου. Το 2019, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανέλαβε, επίσης, τη φιλοξενία του Διοικητικού Συμβουλίου της UMAR στην Κύπρο, για την πραγματοποίηση των εργασιών του. Επιπλέον, o Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου συμμετέχει στις εργασίες της Επιτροπής Think Tank της UMAR, που δημιουργήθηκε το 2020, με εκπροσώπους την Στέλλα Ευαγγελίδου και τον Μάρκο Μάρκου. Στόχος της επιτροπής είναι να δημιουργηθούν περαιτέρω και πιο ουσιαστικοί δεσμοί μεταξύ των Αρχιτεκτόνων των χωρών της Μεσογείου. Για αυτόν το λόγο προτάθηκαν καταστατικές αλλαγές και επιτροπές εργασίας που θα είναι ανοικτές στην ευρύτερη αρχιτεκτονική κοινότητα όλων των μεσογειακών χωρών και που αφορούν σε θεματικές όπως, αρχιτεκτονική κληρονομιά, επαγγελματική πρακτική, περιβάλλον, μετανάστευση, ανθρώπινη ανθεκτικότητα, νομοθεσία, αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί κ.α. Οι Κύπριοι εκπρόσωποι, συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση της UMAR, που έγινε τον Ιούλιο του 2022 στο Μονπελιέ, όπου και επικυρώθηκαν οι προτάσεις του Think Tank.

 

COMMONWEALTH ASSOCIATION OF ARCHITECTS (CAA)

Από τις 22-9-2012 ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει την ευθύνη παρακολούθησης και συμμετοχής στις εργασίες του CAA. Το CAA είναι ένας οργανισμός για επαγγελματικούς φορείς που εκπροσωπούν Σύλλογοι Αρχιτεκτονικής χωρών της Κοινοπολιτείας. Ιδρύθηκε το 1965 και αριθμεί σήμερα 34 μέλη. Το CΑΑ είναι γνωστό για τις διαδικασίες επικύρωσης – αναγνώρισης των σπουδών αρχιτεκτονικής, με την σύγκληση διεθνών επιτροπών αξιολόγησης των σχολών αρχιτεκτονικής βάσει καθορισμένων κριτηρίων. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου αναγνωρίζοντας την ουσιαστική ανάγκη εξωτερίκευσης της αρχιτεκτονικής στην κοινωνία, είναι μέλος και εμπλέκεται στις εργασίες του CAA, σε κοινό πλαίσιο δράσεων, στην οργάνωση σχετικών προγραμμάτων που εντάσσονται σε θέματα που αφορούν στο δομημένο περιβάλλον, την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και την βιώσιμη ανάπτυξη. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκπροσωπεί ο Χρίστος Παναγιωτίδης, ο οποίος είναι εκλελεγμένο μέλος στο Εκτελεστικό του Συμβούλιο, ως Αντιπρόεδρος.

 

INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS (UIA)

H UIA είναι μια διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση που αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα εκατομμύριο Αρχιτέκτονες σε όλο τον κόσμο μέσω των εθνικών αρχιτεκτονικών ενώσεων, οι οποίες διαμορφώνουν τα 104 τμήματα μελών UIA και συμβάλλει αποφασιστικά στην προβολή της αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας και της σημασίας τους στο κοινωνικό σύνολο διεθνώς, μέσω των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Η UIA είναι ένα δημοκρατικά δομημένο σώμα και το μοναδικό παγκόσμιο δίκτυο που ενώνει όλους τους Αρχιτέκτονες. Τα τελευταία χρόνια και λόγω των αυξανομένων προβλημάτων στην άσκηση του επαγγέλματος και στην εκπαίδευση διεθνώς, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου συμμετέχει ενεργά στις ομάδες εργασίας της Περιοχής ΙΙ της UIA “Μέση Ανατολή και Ανατολική Ευρώπη”, στηρίζοντας το κύρος και την ενδυνάμωση του ρόλου των Αρχιτεκτόνων, την προώθηση του επιστημονικού και κοινωνικού τους έργου για την προστασία και αναβάθμιση του δομημένου και φυσικού χώρου. O Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της UIA και εκπροσωπείται από τους Μάρκο Μάρκου και Στέλλα Ευαγγελίδου. Το 2020, η Αρχιτέκτονας Στέλλα Ευαγγελίδου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίστηκε ως εκπρόσωπο της Κύπρου στην Διεθνή Επιτροπή “International Women in Architecture” της UIA. Σκοπός της εν λόγω επιτροπής είναι η προώθηση της συνεισφοράς και της συμμετοχής των γυναικών Αρχιτεκτόνων σε εθνικές και διεθνούς επίπεδου αρχιτεκτονικές οργανώσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών.

 

FOUNDATION MIES VAN DER ROHE

Το Fundació Mies van der Rohe ιδρύθηκε το 1983 από το Δήμο Βαρκελώνης με αρχικό σκοπό την ανακατασκευή του Γερμανικού Περίπτερου, από τους Ludwig Mies van der Rohe και Lilly Reich για τη Διεθνή Έκθεση της Βαρκελώνης το 1929. Εκτός από τη διατήρηση και τη διάδοση γνώσεων σχετικά με το περίπτερο Mies van der Rohe, το Fundació σήμερα ενθαρρύνει τη συζήτηση και την ευαισθητοποίηση σε θέματα που σχετίζονται με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την ενθάρρυνση μελετών για το έργο των Ludwig Mies van der Rohe, Lilly Reich και το Μοντέρνο Κίνημα. Με βάση τους στόχους αυτούς, το Fundació διοργανώνει βραβεία, συνέδρια, εκθέσεις και εργαστήρια. Το πιο σημαντικό από αυτή τη δράση είναι η διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Σύγχρονης Αρχιτεκτονική,ς το οποίο απονέμεται ανά διετία. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ως ο αρμόδιος φορέας που αντιπροσωπεύει την αρχιτεκτονική στην Κύπρο έχει την ευθύνη εκπροσώπησης της Κύπρου προτείνοντας μέχρι και πέντε έργα. 

 

 

 
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ