Δράση – Στόχοι

 • Η προώθηση και ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής ως Επιστήμης και τέχνης στην Κύπρο
 • Η προστασία και κατοχύρωση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα
 • Η επιδίωξη διάκρισης και διαχωρισμού των επαγγελμάτων του Αρχιτέκτονα και του Πολιτικού Μηχανικού με σκοπό την προστασία του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα και των συμφερόντων του.
 • Η βελτίωση της Νομοθεσίας που αφορά τα τεχνικά θέματα
 • Ενθάρρυνση και προαγωγή του ρόλου του Αρχιτέκτονα στην επιστημονική, πνευματική, πολιτιστική, καλλιτεχνική και επιμορφωτική εξέλιξη της Κύπρου
 • Ενημέρωση και επιμόρφωση των Αρχιτεκτόνων σε τεχνικά, πολιτιστικά και άλλα θέματα γενικού ενδιαφέροντος αλλά και ενημέρωσης του κοινού για το ρόλο του Αρχιτέκτονα,

ήταν οι βασικοί παράγοντες που λειτούργησαν καταλυτικά για την απόφαση μίας Ομάδας Αρχιτεκτόνων και το 1981 οδηγήθηκαν στην ίδρυση και λειτουργία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δέκα-εξαμελές μέλη – Αρχιτέκτονες, στο οποίο εκπροσωπείται και από τα Επαρχιακά Τμήματα Λεμεσού, Λάρνακας / Αμμοχώστου και Πάφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται κατευθείαν από τα μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στα πλαίσια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και έχει κλιμακωτά διετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο το οποίο αναλαμβάνει την πολιτική που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση των στόχων και επίλυσης των προβλημάτων του κλάδου της Αρχιτεκτονικής. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου αριθμεί πέραν των 900 μελών.

Ουσιαστική πτυχή της δράσης του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου αποτελεί η δημόσια του παρέμβαση. Οι τεκμηριωμένες του παρεμβάσεις βοήθησαν και βοηθούν σε μεγάλο βαθμό να καθοριστούν πολιτικές αποφάσεις του κράτους για τεχνικά θέματα του τόπου. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου δηλώνει παρών σε όλα τα θέματα που απασχολούν τον τεχνικό κόσμο:

 • Καθιέρωση του θεσμού Προκηρύξεις Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών για όλα τα δημόσια κτήρια,
 • Εκσυγχρονισμός ελέγχου της ανάπτυξης, πάταξη της γραφειοκρατίας,
 • Αναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων,
 • Αναθέσεις Έργων του Δημοσίου,
 • Θεσμοθέτηση ελάχιστων προσφερόμενων υπηρεσιών / αμοιβών,
 • Ενεργειακή απόδοση των κτηρίων,
 • Υποχρεωτική επίβλεψη
 • Αντιμετώπιση της ύφεσης και των επιπτώσεων της Οικονομικής κρίσης / Μέτρα μείωσης της ανεργίας
 • Τροποποίηση του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου

είναι μόνο από τα μερικά θέματα που ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με τις παρεμβάσεις και εισηγήσεις του καθόρισε σημαντικές αποφάσεις.

Οι πολυετείς προσπάθειες του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, να υπάρξει ένας ενιαίος «Φορέας Αντιπροσώπευσης των Αρχιτεκτόνων» που να στεγάσει όλους τους Αρχιτέκτονες της Κύπρου ευοδώθηκαν το 2012. Η αναβάθμιση του ενιαίου πια επιστημονικού και επαγγελματικού φορέα ως του μοναδικού εταίρου της κοινωνίας και της Πολιτείας στα θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική και τον κόσμο των αρχιτεκτόνων, αποτελεί σημαντικό επίτευγμα και ίσως το επιστέγασμα της 30χρονης ιστορίας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών του διοργανώνει ετησίως σεμινάρια, διαλέξεις, θερινά εργαστήρια και εκθέσεις. Στον εκδοτικό τομέα ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου κυκλοφορεί το επιστημονικό Περιοδικό «ΑΡΧΕΙΟ», αλλά έχει επιπλέον προβεί σε πολύτιμες άλλες εκδόσεις που αντικατοπτρίζουν την σύγχρονη κυπριακή αρχιτεκτονική.

Η δράση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου δεν σταματά μόνο στα γεωγραφικά σύνορα του νησιού αφού στόχος είναι η προώθηση των θέσεων και δραστηριοποίηση του σε διεθνές επίπεδο. Είναι μέλος του Architects Council of Europe (ACE) και συμμετέχει ενεργά στις εργασίες των: International Union of Architects (UIA), Commonwealth Association of Architects (CAA), Union of Mediterranean of Architects (UMAR). Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου αναλαμβάνει ανά διετία την διοργάνωση της Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής που διεξάγεται στην Βενετία και έχει την ευθύνη επιλογής και εκπροσώπησης της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής Mies Van Der Rohe Award.

Η πορεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου προδιαγράφει με σαφήνεια την μελλοντική του πορεία γύρω από τρεις βασικούς άξονες:

 • Προσφορά στην κοινωνία
 • Προαγωγή της Αρχιτεκτονικής
 • Αναβάθμιση του επαγγέλματος και των προσφερόμενων υπηρεσιών