Επιτροπές

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογώντας τις ανάγκες ορθότερης λειτουργίας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου αποφάσισε και έχει προβεί, στον καταρτισμό μόνιμων Επιτροπών με σκοπό την καλύτερη δυνατή προώθηση και επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Από την λειτουργία των Επιτροπών θα δημιουργούνται υπό επιτροπές (ad–hoc) ανάλογα με τα θέματα που θα προκύπτουν.

Η σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών με την ενεργή συμμετοχή των μελών, πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υψίστης σημασίας για την χάραξη κοινής πολιτικής αλλά και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης τους.

Για το 2018, έχουν τεθεί σε λειτουργία οι ακόλουθες Επιτροπές: 

Εκδηλώσεις ∙ Ανάδειξη Αρχιτεκτονικής
Συντονιστές: Λουΐζα Σκορδή, Στέλλα Ευαγγελίδου

Επαγγελματική Πρακτική ∙ Νομικά Θέματα
Συντονιστές: Αλέξης Βαφεάδης, Παναγιώτης Παναγή, Μάριος Μιχαηλίδης

Δημόσιες Σχέσεις ∙ Εκδόσεις ∙ Ηλεκτρονική Ενημέρωση
Συντονιστές: Μάρκος Μάρκου, Παναγιώτης Παναγή, Σίμος Γεωργίου, Ανδρέας Παπαλλάς, Αλέξης Βαφεάδης

Φοιτητές και Νέοι Αρχιτέκτονες
Συντονιστής: Ανδρέας Παπαλλάς

Πολεοδομικά Θέματα ∙ Αειφόρος Ανάπτυξη
Συντονιστής: Στέλλα Ευαγγελίδου