Σεμινάριο – ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΔΣΚ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο Πεδίο Γνώσης ανακοινώνουν την διεξαγωγή επιχορηγημένου από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα:

ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΔΣΚ
Ανάλυση – Επεξήγηση Αναθεωρημένων Όρων

Εισηγητές: Άντης Σφήκας και Μιχάλης Θράσου

Σκοπός Σεμιναρίου

Τα Δομικά Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ στα κατασκευαστικά έργα αναλύουν τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις όλων των συμβαλλομένων μερών και καθορίζουν τον τρόπο κατανομής των ευθυνών μεταξύ τους στο Έργο.

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο γίνεται αναφορά στα σημαντικότερα σημεία των συμβολαίων με ταυτόχρονη επιμόρφωση που αφορά τους αναθεωρημένους όρους των συμβολαίων ΜΕΔΣΚ, ούτως ώστε οι καταρτιζόμενοι να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από τα συμβόλαια ΜΕΔΣΚ. Το σεμινάριο θα προσφέρει ανάλυση των άρθρων με παραδείγματα εκεί και όπου χρειάζονται.

Επιπρόσθετα, στο σεμινάριο θα διδαχτούν οι βασικές αρχές και τεχνικές προς εφαρμογή διαπραγματεύσεων, μία δεξιότητα αναγκαία για αρχιτέκτονες που διαχειρίζονται συμβόλαια όπως τα ΜΕΔΣΚ. Ταυτόχρονα, θα διδαχθεί ενδεικνυόμενος τρόπος γραπτής και προφορικής επικοινωνίας μεταξύ Αρχιτέκτονα–Ιδιοκτήτη-Εργολάβου.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζουν τις ευθύνες που υπέχει το κάθε συμβαλλόμενο μέρος στα δομικά συμβόλαια ΜΕΔΣΚ
 • Εφαρμόζουν σωστά τους όρους των δομικών συμβολαίων ΜΕΔΣΚ
 • Παρουσιάζουν τις πρόνοιες των δομικών συμβολαίων ΜΕΔΣΚ
 • Διαχειρίζονται τις εφαρμογές των δομικών συμβολαίων ΜΕΔΣΚ στα πλαίσια του εργοταξίου
 • Αποκωδικοποιούν το νομικό πλαίσιο που διέπει τον έκαστο υπεύθυνο εργοταξίου
 • Συσχετίζουν τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις των μερών που αφορούν ειδοποιήσεις, αμοιβές και χρεώσεις
 • Εκτιμούν κινδύνους που απορρέουν από τα δομικά συμβόλαια
 • Κατανοούν τις τεχνικές και συμβατικές ευθύνες του Μελετητή, Εργοδότη, Εργολάβου, Επιβλέποντα Μηχανικού όπως αυτές προκύπτουν από τη χρήση των δομικών συμβολαίων ΜΕΔΣΚ
 • Ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις του Διαχειριστή Συμβολαίου και των Εκτελεστικών Συμβούλων Εργοδότη από την ημερομηνία υπογραφής του Συμβολαίου μέχρι και την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου
 • Διαπραγματεύονται αποτελεσματικά θέματα που προκύπτουν κατά την διαχείριση του συμβολαίου.

Πρόγραμμα

Διάρκεια Εκπαίδευσης: 8 συνεδρίες, σύνολο 24 ώρες
Μέθοδος Κατάρτισης: Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom

 • Τρίτη 06 Ιουνίου 17:30-20:45
 • Τετάρτη 07 Ιουνίου 17:30-20:45
 • Τρίτη 13 Ιουνίου 17:30-20:45
 • Τετάρτη 14 Ιουνίου 17:30-20:45
 • Τρίτη 20 Ιουνίου 17:30-20:45
 • Τετάρτη 21 Ιουνίου 17:30-20:45
 • Τρίτη 27 Ιουνίου 17:30-20:45
 • Τετάρτη 28 Ιουνίου 17:30-20:45

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Δικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑΔ: 110 ευρώ
Μη δικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑΔ: 200 ευρώ

Εγγραφή

Η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής διενεργείται μέσω του συνδέσμου: https://forms.gle/AgeLfLovTftYD9r7A
Προθεσμία υποβολής συμμετοχής μέχρι τις 30 Μαΐου

Εκπαιδευτές

Άντης Σφήκας
Ο κ. Άντης Σφήκας είναι Πολιτικός Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος του College of Estate Management of Reading University (U.K.) στη Διαιτησία και πλήρες Μέλος του Chartered Institute of Arbitrators. Υπήρξε Διευθυντής πολλών και μεγάλων Έργων στην Κύπρο και το εξωτερικό και Περιφερειακός Διευθυντής σε μεγάλη Εταιρεία στο εξωτερικό. Διετέλεσε επίσης Γενικός Διευθυντής μεγάλης Εταιρείας επίσης στο εξωτερικό. Είναι Σύμβουλος σε θέματα κατασκευών και κατασκευαστικών συμβολαίων, παρέχει υπηρεσίες στον τομέα των Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών στα Δομικά Συμβόλαια (Διαιτησίες, Πραγματογνωμοσύνες κλπ) και είναι εκπαιδευτής σε προγράμματα κατάρτισης σε θέματα κατασκευών και κατασκευαστικών συμβολαίων από το 2001.

Μιχάλης Θράσου
Από το 2019 εργάζεται ως σύμβουλος Διαχείρισης Έργων (Senior Project Manager) στην MDA Cyprus LLC, σε έργα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Διαχειρίζεται επίσης έργα με ομάδες Επιμετρητών Ποσοτήτων (επιμετρήσεις, διαχείριση συμβολαίων, διαχείριση κόστους).
Προηγουμένως, είχε εργαστεί σε διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό (CWGC) που διαχειρίζεται έργα σε διάφορες χώρες συμπεριλαμβανομένων Ιταλία, Ισραήλ, Τουρκία, Πορτογαλία, Ουγγαρία. Νωρίτερα στην καριέρα του εργάστηκε στον κατασκευαστικό κλάδο στην Κύπρο ως Διευθυντής Έργων σε εταιρεία ανάπτυξης γης (Hassapis Land Developers), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως Μηχανικός Εργοταξίου (J&P) και ως Πολιτικός Μηχανικός (στατικές μελέτες) στην Κύπρο (Thrassou Bros & Associates).
Ο Μιχάλης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Πολιτικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc Business Management) από το Cyprus International Institute of Management (CIIM) μέσω της υποτροφίας του PMI, δίπλωμα στη Στρατηγική Ηγεσία & Διοίκηση από το Chartered Management Institute (CMI) UK. Κατέχει επίσης επαγγελματικά πιστοποιητικά/προσόντα συμπεριλαμβανομένων Project Management Professional (PMP – PMI) και PRINCE2 (OGC, UK). Ο Μιχάλης είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ΑνΑΔ με ενδιαφέροντα στη Διαχείριση Έργων, Ηγεσία και Διοίκηση και σχετικά θέματα όπως διαπραγματευτικές δεξιότητες, διαχείριση συγκρούσεων, κινδύνων, αλλαγών, χρονοδιαγράμματος κ.α.
Ο Μιχάλης είναι από το 2021 ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Attune Management Consulting Ltd, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες Project Management, συμπεριλαμβανομένου εκπαίδευσης και συμβουλευτικής.