Σεμινάριο: Εισαγωγή στο Αντικείμενο των Δομικών Συμβολαίων

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανακοινώνει την διοργάνωση Σεμιναρίου με τίτλο «Εισαγωγή στο Αντικείμενο των Δομικών Συμβολαίων»
Εισηγητής του Σεμιναρίου ο Άντης Χριστοφορίδης, BSc FRICS MCIArb. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε Λευκωσία και Λεμεσό τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Λευκωσία: Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 ∙ διάρκεια 14:00 έως 18:00 ∙ Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ (Σημείωση: Για τη Λευκωσία οι διαθέσιμες θέσεις έχουν συμπληρωθεί)
Λεμεσός: Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019 ∙ διάρκεια 14:00 έως 18:00 ∙ ΤΕΠΑΚ
Εγγραφές στο Σεμινάριο θα γίνονται μέσω του συνδέσμου https://forms.gle/CRgMaYrGSzap9tmM9 με την διευκρίνιση ότι, οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ∙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. Η φύση ενός Συμβολαίου: Προσφορά / Αποδοχή / Απαραίτητες Προϋποθέσεις

 • Σύμβαση / Συμβόλαιο
 • Βασικά και απαραίτητα συστατικά μίας Σύμβασης

2. Τα Δομικά Συμβόλαια Διεθνώς

Συμβόλαια Αποπληρωμής του Κατασκευαστικού Κόστους (Cost Reimbursement Contracts)

 • Κόστος συν ποσοστό (Cost Plus Percentage Fee)
 • Κόστος συν σταθερή αμοιβή (Cost Plus Fixed Fee)
 • Με ημερήσιο απολογισμό κόστους (Direct Labour / Dayworks)
 • Με συμφωνημένο στόχο τελικού κόστους (Target Cost)

Συμβόλαια Τακτής Χρονικής Περιόδου (Term Contracts / Serial Contracting)

 • Με συμφωνημένο Κατάλογο Τιμών Μονάδων (Schedule of Rates Contracting)

Συμβόλαια με Προκαθορισμένο Ποσό Συμβολαίου (Price in Advance Contracts / Lump Sum Contracts)

 • Τελικά Σχέδια και Τεχνικές Προδιαγραφές (Χωρίς Δεσμευτικές Ποσότητες) [Final Drawings and Technical Specifications (Without Firm Quantities)]
 • Τελικά Σχέδια και Τεχνικές Προδιαγραφές (Με Δεσμευτικές Ποσότητες) [Final Drawings and Technical Specifications (With Firm Quantities)]
 • Μελέτη και Κατασκευή (Design & Build Contracts / Turn Key Contracts / Package Deal Contracts)

Συμβόλαια Με Κατά Προσέγγιση Κατασκευαστικό Κόστος (Approximate Price in Advance Contracts / Approximate Quantities Contracts / Remeasurement Contracts)

Συνεταιριστικά Συμβόλαια Εργοδοτών / Αναδόχων Εργοληπτών [Private Finance Initiative Contracts (PFI) / Public Private Partnership Contracts (PPP) / Build Operate & Transfer Contracts (BOT) etc]

3. Τα Συμβόλαια με Προκαθορισμένο Ποσό Συμβολαίου (Price in Advance Contracts / Lump Sum Contracts)

 • Η έννοια των Ολοκληρωμένων Συμβολαίων (Entire Contracts)
 • Η οικογένεια των Εντύπων Δομικών Συμβολαίων της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ) με Προκαθορισμένο Ποσό Συμβολαίου

4. Βασικά συμβατικά χαρακτηριστικά των Δομικών Συμβολαίων με Προκαθορισμένο Ποσό Συμβολαίου της ΜΕΔΣΚ

5. Οι βασικές υποχρεώσεις / ευθύνες στο Δομικό Συμβόλαιο με Προκαθορισμένο Ποσό Συμβολαίου της ΜΕΔΣΚ

 • Ο Εργοδότης
 • Ο Εργολάβος
 • Ο Διαχειριστής Συμβολαίου
 • Οι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι Εργοδότη
 • Ο Επιμετρητής Ποσοτήτων
 • Οι Διορισμένοι Υπεργολάβοι / Προμηθευτές
 • Οι Εργολάβοι Σχετικών Εργασιών

6. Επίλυση αποριών από συμμετέχοντες

 


Εισηγητής Σεμιναρίου: Άντης Χριστοφορίδης BSc FRICS MCIArb

Ο Άντης Χριστοφορίδης είναι πτυχιούχος Quantity Surveyor του Portsmouth University, Fellow μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Επιμετρητών / Εκτιμητών καθώς και μέλος του Εγκεκριμένου Ινστιτούτου Διαιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. Η επαγγελματική του πείρα εκτείνεται σε όλα τα φάσματα της εφαρμοσμένης τεχνοοικονομολογικής επιστήμης από το 1980 στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αφρική, στην Κύπρο, στη Ρουμανία και στη Μέση Ανατολή. Διετέλεσε συνέταιρος και διευθυντής των επαγγελματικών γραφείων Corderoy & Christophorides από το 1986 μέχρι και το 1999, Christophorides Makris & Partners από το 2000 μέχρι και το 2015 (με την ταυτόχρονη διεύθυνση της εταιρείας Thorax International SRL στη Ρουμανία από το 2008 μέχρι και το 2015) καθώς και Chief Quantity Surveyor στο Ομάν με την εργοληπτική εταιρεία J&P (Οverseas) Ltd από το 2015 μέχρι και το 2016. Από το 2016 διευθύνει την Κυπριακή εταιρεία Covenant CCC Ltd η οποία εξειδικεύεται στον τομέα των Οικονομικών Απαιτήσεων σε Δομικά Έργα όπως και στον τομέα της Επίλυσης Διαφορών σε υποθέσεις που αφορούν την Οικοδομική Βιομηχανία στην Κύπρο και στη Μέση Ανατολή. Ο Άντης Χριστοφορίδης είναι εκ των βασικών ιδρυτών της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ) και συνέγραψε τους πρώτους Όρους Συμβολαίων και Υποσυμβολαίων για τη ΜΕΔΣΚ το 1996. Κατόπιν σχετικής αίτησης από την ΜΕΔΣΚ, ο Άντης Χριστοφορίδης προχώρησε πρόσφατα σε αναθεώρηση των εν λόγω Όρων καθώς και στην πιστή απόδοση τους στην Αγγλική γλώσσα. Τα εν λόγω έγγραφα αναμένεται να εκδοθούν και να κυκλοφορήσουν από τη ΜΕΔΣΚ σε άμεσο χρόνο.