Σεμινάριο: Κώδικας Δεοντολογίας Μελών

O Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με σκοπό την επιμόρφωση των Αρχιτεκτόνων μελών του, διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα:

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ
Σύντομη παρουσίαση των περί Δεοντολογίας των Μελών ΕΤΕΚ Κανονισμών [ΚΔΠ 255/2012] και Άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου (ΠΣ ΕΤΕΚ)

Εισηγητής: Πλάτωνας Στυλιανού
Πολιτικός Μηχανικός
Ανώτερος Διαιτητής ΕΤΕΚ και Διαμεσολαβητής για Εμπορικά θέματα

 

3 Δεκεμβρίου 2022 │ 9:30 – 12:30
Εκπαιδευτικό Κέντρο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37, 1015 Λευκωσία

Σκοπός Σεμιναρίου
Το σεμινάριο επιχειρεί μία συνοπτική παρουσίαση των βασικών προνοιών του δεοντολογικού κώδικα, δηλαδή των εν ισχύι περί Δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισμών του 2012 [ΚΔΠ 255/2012], οι οποίοι αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο διαμορφώνει, καθορίζει και ρυθμίζει την επαγγελματική συμπεριφορά κατά την άσκηση του επαγγέλματος σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, χωρίς να υπεισέρχεται σε ζητήματα που αφορούν στην άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και την εν γένει λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ. Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε νεότερους Αρχιτέκτονες όσο και στα πιο έμπειρα μέλη της κοινότητας των Αρχιτεκτόνων.

Πρόγραμμα
Η συνολική διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 3 ώρες και το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

  • 09:30 Χαιρετισμός Προέδρου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, κ. Άλκη Δίκαιου
  • 09:35 Διάλεξη κ. Πλάτωνα Στυλιανού – Μέρος Α
  • 10:45 Διάλειμμα
  • 10:55 Διάλεξη κ. Πλάτωνα Στυλιανού – Μέρος Β
  • 12:00 Υποβολή ερωτήσεων και έναρξη συζήτησης
  • 12:30 Λήξη Σεμιναρίου

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Η συμμετοχή είναι δωρεάν για τους Αρχιτέκτονες – μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου με τακτοποιημένη ετήσια οικονομική συνδρομή (€20).
Κόστος συμμετοχής για μη εγγεγραμμένα μέλη: €30

Εγγραφή
Η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής διενεργείται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://forms.gle/HiJ2ePQWX7JAMZP69
Προθεσμία υποβολής συμμετοχής, μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2022.

Βιογραφικό Εισηγητή
Ο Πλάτωνας Στυλιανού,ξεκίνησε τις σπουδές του στο Α.Τ.Ι. (1989 -1992) και συνέχισε με υποτροφία στο University of Glamorgan του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι εγγεγραμμένος Πολιτικός Μηχανικός στο ΕΤΕΚ και στο Engineering Council του Ηνωμένου Βασιλείου ως Chartered Civil Engineer. Κατέχει τους επαγγελματικούς τίτλους Eur. Ing, C.Eng, F.C.A., (Fidic Certified Adjudicator) F.I.C.E. (Fellow του Institution of Civil Engineers) και F.C.I.Arb (Fellow του Chartered Institute of Arbitrators). Είναι Ανώτερος Διαιτητής ΕΤΕΚ, Πραγματογνώμονας, Διαμεσολαβητής για Εμπορικά θέματα (εγγεγραμμένος βάση του Νόμου Αρ. 159(Ι) του 2012), Πιστοποιημένος Διαιτητής και Κριτής, Certified Adjudicator στο FIDIC President List και στο UKA. Διατηρεί γραφείο Συμβούλων Πολιτικών Μηχανικών, παρέχοντας υπηρεσίες στατικών και αντισεισμικών μελετών και επιβλέψεων, αποτίμησης και ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών, συντήρησης και αποκατάστασης Παραδοσιακών Οικοδομών και Μνημείων. Έχει εκπονήσει πληθώρα πρωτοβάθμιων και τριτοβάθμιων ελέγχων σε κτήρια κατασκευασμένα από σκυρόδεμα, χάλυβα, φέρουσα τοιχοποιία και σύμμεικτης μορφής, τόσο για Ιδιωτικά έργα όσο και σε έργα του Δημοσίου.

Είναι μέλος της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS TC-18 για τους Ευρωκώδικες και πρόεδρος της υποεπιτροπής Ευρωκώδικα EK3 και EK4 για τις Μεταλλικές και Σύμμεικτες Κατασκευές. Συμμετείχε στην επιτροπή ετοιμασίας των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων Ήταν ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του European Council of Civil Engineers για την ετοιμασία του εγγράφου για ολιστικές μεθόδους στατικής και ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κτηρίων ενώ είναι επίσης ο δημιουργός του 3S Approach (Safe, Sound and Sustainable) το οποίο έγινε το moto του ECCE για το έτος 2020. Διετέλεσε Προέδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου για δύο συνεχόμενες θητείες (2013-2015 και 2015-2017). Είναι εκλεγμένος ως ο Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής ΕΤΕΚ για την τριετία 2020 – 2023. Είναι εκλεγμένο Μέλος από το 2018 στο Executive Board του ECCE (European Council of Civil Engineers). To 2021 εκλέχθηκε ομόφωνα σαν ο Α’ Αντιπρόεδρος (2021 -2024) και σαν ο αμέσως Επόμενος Προέδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (President Elected) για την περίοδο 2024-2027. Είναι ο Συντονιστής της Επιστημονικής Επιτροπής Τακτικής Επιθεώρησης Κατασκευών (ΤΕΚ) του ΕΤΕΚ και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ετοιμασίας Μεθοδολογίας και Εντύπου Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου. Συμμετείχε στην Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση του Εντύπου Ταχείας Αποτίμησης και Υφιστάμενων Κτηρίων (ΕΤΑΥΚ). Είναι επίσης ο Συντονιστής της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την Ετοιμασία Έκθεσης για τις Επικίνδυνες Διατηρητέες Οικοδομές και Μνημεία.