Σεμινάριο: Προκλήσεις της Αστικής Ανάπτυξης στην Κύπρο

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αστικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου της Μάλτας και την στήριξη του Παγκύπριου Οργανισμού Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΠΟΑΚ) διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα:

Προκλήσεις της Αστικής Ανάπτυξης στην Κύπρο:
(α) Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί για δημόσια έργα
(β) Ψηλά κτίρια και αστική πυκνότητα

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 27 Ιανουαρίου στο Οίκημα ΠΟΑΚ
(οδός Οθέλλου 27, πλησίον της Πύλης Αμμοχώστου, παλιά Λευκωσία)
μεταξύ των ωρών 09:30 – 13:00
Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα