Συνάντηση με Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Σειρά καίριων θεμάτων που άπτονται του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας συζήτησε με την αρμόδιο Υπουργό Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, αντιπροσωπεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στις 08.05.2023. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκπροσώπησε ο Άλκης Δίκαιος (Πρόεδρος), η Μύρια Κωνσταντινίδου (Αντιπρόεδρος), ο Χάρης Σολωμού (Γενικός Γραμματέας) και ο Μάριος Καζαμίας (Ταμίας).

Η αντιπροσωπεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου παρέθεσε στην Υπουργό ζητήματα, τα οποία θέτει ως προτεραιότητα για έργα δημόσιας χρήσης, όπως είναι τα σχολικά κτήρια να ανατίθενται μέσω προκήρυξης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στη βάση των Κανονισμών του ΕΤΕΚ, η οποία διαδικασία παράγει αξιόλογα, ενδιαφέροντα, ποιοτικά και ασφαλή κτήρια με βασική παράμετρο την διαφάνεια και την δημοκρατική πρόσβαση σε όλους τους Αρχιτέκτονες, ανεξαρτήτου κλίμακας.

Αναφέρθηκε από μέρους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου η ανάγκη συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων για διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, με εισήγηση το Yπουργείο να προσεγγίσει το ΕΤΕΚ όπως και άλλους φορείς για σύσταση επιτροπής αξιολόγησης των σχολικών εγκαταστάσεων με πρόθεση διασφάλισης κονδυλίων από το κράτος. Συμφωνήθηκε και από τις δυο πλευρές η έναρξη διαλόγου και συνεργασίας σε θέματα που άπτονται ενεργειακής αναβάθμισης και συντήρησης σχολικών εγκαταστάσεων, επιθεώρησης και κατηγοριοποίησης στη βάση επικινδυνότητα τους και έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Η αντιπροσωπεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου έθεσε ως πρότυπο το εκπαιδευτικό μοντέλο της Φινλανδίας και το πώς η αρχιτεκτονική εντάσσεται στη διδακτέα ύλη σε παιδιά μικρότερης ηλικίας, μέσω μαθημάτων και βιωματικών εργαστηρίων με αποτέλεσμα τη δημιουργία νοοτροπίας εκτίμησης της αρχιτεκτονικής ως πολιτιστική κληρονομιά. Εισηγήθηκε επιπλέον, η ανάδειξη αρχιτεκτονικής σε μαθητές επιτευχθεί μέσω περιηγήσεων σε κτήρια πολιτιστικής κληρονομιάς, μοντερνισμού, σύγχρονης και ιστορικής αξίας.