Θερινό Εργαστήρι 2018

Το Εργαστήρι με τίτλο FABRITOPIA έλαβε χώρα από 2 – 13 Ιουλίου 2018 στον χώρο του νέου προγράμματος του Οργανισμού Νεολαίας “Youth Makerspace Larnaka”, στη Λάρνακα. Η επιστημονική ευθύνη – επίβλεψη του Εργαστηρίου ανατέθηκε στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Κύπρου. Στόχος του Θερινού Εργαστηρίου 2018 ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός φυσικού πρωτότυπου, σε πραγματική κλίμακα, με την ουσιαστική ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σ’ ένα ολιστικό πλαίσιο διαδικασίας αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και κατασκευής. Οι φοιτητές αρχιτεκτονικής που συμμετείχαν εφάρμοσαν μια ενοποιημένη διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης της αρχιτεκτονικής ιδέας, η οποία βασίζεται στις αρχές του υπολογιστικού σχεδιασμού (computational design) και της ρομποτικής κατασκευής (robotic fabrication).

Το Θερινό Εργαστήριο 2018, στοχεύει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός φυσικού πρωτότυπου σε πραγματική κλίμακα με την ουσιαστική ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, σε ένα ολιστικό πλαίσιο διαδικασίας αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και κατασκευής. Έχοντας ως αφετηρία και έναυσμα προβληματισμούς για τις χωρικές, λειτουργικές, περιβαλλοντικές και άλλες παραμέτρους του χώρου, στον οποίο θα φιλοξενηθεί το πρωτότυπο του Εργαστηρίου, συγκεκριμένα στο προαύλιο χώρο του Youth Makerspace του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) στη Λάρνακα, η θεματολογία του Εργαστηρίου αναφέρεται στη δημιουργία ενός πρωτότυπου που θα λειτουργεί ως χώρος «καταιγισμού ιδεών» (brainstorming), και θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το δίκτυο λειτουργιών που προσφέρονται στον εσωτερικό χώρο του Makerspace.

Η έμπνευση πηγάζει μέσα από το ρόλο που διαδραματίζει ένας τέτοιος χώρος στο κέντρο της πόλης, ο οποίος «παρέχει πρόσβαση στους νέους σε υψηλού επιπέδου και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για την ανάπτυξη πρωτοτύπων και υλοποίηση των επιχειρηματικών τους ιδεών». Έτσι το Εργαστήρι αξιοποιεί και ενθαρρύνει την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας των νέων προς τον «εκδημοκρατισμό του σχεδιασμού, την μηχανοποίηση, την κατασκευή και την εκπαίδευση». Επίσης, φιλοδοξεί να προσφέρει μια αντίστοιχη εμπειρία, κατά την οποία, οι λειτουργίες του χώρου Makerspace να προσφέρονται και να είναι διαθέσιμες για το σχεδιασμό και υλοποίηση των ιδεών τους, αλλά παράλληλα, το πρωτότυπο του Εργαστηρίου (Brainstorming space) να γίνεται ένα αναπόσπαστο κύτταρο του χώρου για την αξιοποίηση των νέων που επισκέπτονται τον χώρο.

Για το σκοπό αυτό, προτάθηκε μια ενοποιημένη διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης των αρχιτεκτονικών ιδεών, οι οποίες βασίζονταν σε αρχές υπολογιστικού σχεδιασμού (computational design) και ρομποτικής κατασκευής (robotic fabrication), και παράλληλα αξιοποιήθηκε η προσφερόμενη τεχνολογία του Makerspace, η οποία αναφέρεται σε μηχανισμούς ψηφιακής κατασκευής (digital fabrication – 3D printers, laser cutters, etc.), ρομποτικής (robotics – Drones, Arduino, internet of things – IoT, etc.) και εικονικής πραγματικότητας (virtual reality – Oculus rift). Η διαδικασία αυτή είναι άμεσα συσχετισμένη με τους στόχους του Makerspace, που είναι να προάγει και να ενθαρρύνει τη χρήση της νέας τεχνολογίας, παρέχοντας τη δυνατότητα ολιστικής προσέγγισης στην ανάπτυξη ιδεών, από τη σύλληψη, στο σχεδιασμό μέχρι και την ολοκλήρωση της κατασκευής.