Θερινό Εργαστήρι 2019

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Τμήμα Αρχιτεκτονικής ανακοινώνουν τη διοργάνωση του Θερινού Εργαστηρίου 2019, με τίτλο «Σμιλεύοντας το ΧΩΡΟ_Υβριδική κατασκευή στις Πλάτρες». Οι εργασίες του Θερινού Εργαστηρίου θα διεξαχθούν στις Πλάτρες από τις 2 έως 12 Ιουλίου 2019.

Το Θερινό Εργαστήρι του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου διοργανώνεται ετησίως εκ’ περιτροπής, από όλα τα Αρχιτεκτονικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κύπρου και αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό γεγονός. Η διοργάνωση δίνει την ευκαιρία σε αριθμό Φοιτητών και νέων Αρχιτεκτόνων, που φοιτούν ή εργάζονται στην Κύπρο και στο εξωτερικό, να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό και την κατασκευή. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου έχουν την δυνατότητα να εμπλακούν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, που αρχίζει από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας, την επεξεργασία ψηφιακών μέσων σχεδιασμού και αναπαράστασης, τη διαχείριση υλικότητας και ολοκληρώνεται με την υλοποίηση της τελικής κατασκευής στον χώρο που επιλέγεται.

ΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Το Εργαστήρι απευθύνεται σε νέους Αρχιτέκτονες και Φοιτητές Αρχιτεκτονικών Σχολών που φοιτούν σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.
  • Το Εργαστήρι θα μπορεί να φιλοξενήσει 25 έως 30 φοιτητές και νέους Αρχιτέκτονες
  • Διαμονή και ημιδιατροφή προσφέρεται χωρίς χρέωση από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πλατρών στο ξενοδοχείο Forest Park, εξαιρουμένου του σαββατοκύριακου που μεσολαβεί.
  • Κόστος συμμετοχής €60
  • Δικαίωμα υποβολής συμμετοχής μέχρι Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019.
  • Φοιτητές και νέοι Αρχιτέκτονες που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν γραπτώς την Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019.
  • Οι επιλεγέντες θα πρέπει καταβάλουν το κόστος συμμετοχής μέχρι την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019.
  • Υποβολή συμμετοχής https://forms.gle/aAQUjgqTVSDQxAKv5

Για πλήρη ενημέρωση επισυνάπτονται έγγραφα, στα οποία περιγράφονται οι στόχοι, το πρόγραμμα εργασιών του Θερινού Εργαστηρίου 2019.