Β’ Βραβείο Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων και Παρόδων

Αρχιτέκτονες
Σωκράτης Στρατής – AA&U for Architecture, Art and Urbanism
Χρήστος Πασαδάκης – KIS architecture

Συνεργάτες Αρχιτέκτονες
Ευριπίδης Μυτιληναίος, αρχιτέκτονας

Υποστήριξη
Ανδρέας Μπύρος – 3d dimensions (renders)
Elise Brasselet (γραφιστικά)

Επιμετρητές Ποσοτήτων
JMV Κύπρος Κόκκινος

 

Η πρόταση οργανώνει το χώρο της πλατείας με βάση ένα «έξυπνο» δάπεδο που λειτουργεί ως πλέγμα υποδομών για κοινωνικές και οικολογικές διεργασίες. Κτίζει ταυτόχρονα πάνω στη πολυσύνθετη συλλογική μνήμη του χώρου από την εποχή των Κιοσέογλου, πάνω στις υφιστάμενες χρήσεις της πλατείας αλλά και σε πρακτικές για την αντιμετώπιση πτυχών της κλιματικής αλλαγής, όπου συρρικνώνονται οι βροχερές περίοδοι αλλά μεγαλώνει η ένταση της βροχόπτωσης με συχνές πλημμύρες. Η πρόταση με τίτλο «πλατεία καθημερινών ηρώων», επαναδιατυπώνει τρόπους με τους οποίους ένας δημόσιος χώρος αναδεικνύει κρυμμένες πρακτικές της καθημερινότητας της Λεμεσού. Εμπλουτίζει τα υφιστάμενα ορόσημα της πλατείας, που είναι το μνημείο Ηρώων με τα φωτιστικά του, ο εξωτερικός χώρος εισόδου στο Ριάλτο, και τα κιόσκια με τα μικρο-περιβάλλοντα τους. Προτείνει ταυτόχρονα δομές για συλλογική διαχείριση της πλατείας και της ευρύτερης περιοχής.

 

© Διατήρηση και ομαδοποίηση των υφιστάμενων φωτιστικών – Ημερολόγιο για τον εορτασμό των καθημερινών ηρώων

 

© Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων

 

© Βραδινή άποψη μια γιορτινής μέρας στην πλατεία Hρώων

 

© Υποδομές στήριξης καθημερινών χρήσεων της πλατείας

 

© Αξονομετρικά διαγράμματα πρότασης

 

© Εφαρμογή “Re-collecting Memory”: σκανάροντας με έξυπνο τηλέφωνο μια επιφάνεια με εγκιβωτισμένη μνήμη

 

© Προοπτικό χώρου κάτω από το μνημείο: Θερμοκήπιο Ιδεών Για Όλους (Θ.Ι.Γ.Ο.)

 

© Οι κρεμαστοί κήποι

 

© Η διαμόρφωση της πλατείας σε μικρό – περιβάλλοντα

 

© Γιορτινή άποψη της πλατείας

 

© Μια όαση γύρω από ένα από τα τέσσερα κιόσκια της πλατείας – Αξονομετρικό συστήματος απορρόφησης όμβριων στις οάσεις