Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής 2022

Παράταση προθεσμίας λήξης υποβολής των εργασιών για τα “Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 2022”, μέχρι 20.12.2022.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στα πλαίσια της δραστηριοποίησης του για ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκέψης, τη διακίνηση ιδεών γύρω από την αρχιτεκτονική,  ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο “Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 2022”. Τα “Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων  Κύπρου 2022” τελούν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν ως βασικό στόχο την ανάδειξη της ευρείας συμβολής της αρχιτεκτονικής στην κοινωνία και την ανάδειξη της αριστείας στην εκπαίδευση.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου απευθύνει πρόσκληση σε Φοιτητές αρχιτεκτονικής από Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού να υποβάλουν εργασίες που εκπονήθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, στις Κατηγορίες:

 • Πτυχιακή Εργασία (4ο έτος / Πτυχίο / RIBA I ή αντίστοιχο)
 • Διπλωματική Εργασία (5ο έτος / Δίπλωμα / RIBA II ή αντίστοιχο)

Επιπρόσθετα θα απονεμηθούν Ειδικά Βραβεία στις ακόλουθες θεματικές:

 • “Συλλογική Κατοίκηση”. Το Βραβείο απονέμεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
 • “Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών στην Αρχιτεκτονική”. Το Βραβείο απονέμεται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Δικαίωμα Συμμετοχής

Φοιτητές ή ομάδες Φοιτητών που φοίτησαν σε Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αναγνωρισμένο από το ΕΤΕΚ ή αντίστοιχο Ινστιτούτο, για σκοπούς εγγραφής σε επαγγελματικό Οργανισμό (π.χ Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 4ο και 5ο έτος, RIBA Part I και RIBA Part II ή αντίστοιχο), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022. Οι Φοιτητές ή/και ομάδες Φοιτητών αρχιτεκτονικής πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα “Φοιτητικών μελών” ή “Τακτικών μελών” του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Όσοι δεν έχουν εγγραφή η διαδικασία διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου ( πατήστε εδώ ). Η διαγωνιζόμενη πρόταση θα πρέπει να έχει παραχθεί κατά το τελευταίο έτος 2021 – 2022 ως μέρος ενός μαθήματος Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης επιπέδου Πτυχίου ή Διπλώματος

Κριτήρια Αξιολόγησης

 • Αρχιτεκτονικές φιλοδοξίες, ιδέες και έκταση της καινοτομίας.
 • Σχεδιαστικό όραμα, όπως αντικατοπτρίζεται σε όλες τις πτυχές του σχεδιασμού.
 • Καταλληλότητα για το σκοπό, ειδικά σε ανταπόκριση στη θεματική που καταπιάνεται η εργασία, αλλά και ανταπόκριση σε ευρύτερα θέματα σχεδιασμού, όπως προσβασιμότητα και αειφορία.
 • Σχέση πρότασης με το άμεσο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 • Χωρική εμπειρία και χρηστικότητα.
 • Επιλογή υλικών και έμφαση στην λεπτομέρεια.

Απονομή Βραβείων

 • Βραβείο Διπλωματικής Εργασίας: Έπαθλο και χρηματικό Βραβείο €1.000
 • Βραβείο Πτυχιακής Εργασίας: Έπαθλο και χρηματικό Βραβείο €600
 • Εύφημος Μνεία και στις δύο Κατηγορίες (Διπλωματική και Πτυχιακή): Τιμητικό Δίπλωμα, αρχιτεκτονική έκδοση, χρηματικό Βραβείο €200
 • Ειδικό Βραβείο “Συλλογική Κατοίκηση” Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως: Δίπλωμα και χρηματικό Βραβείο €500
 • Ειδικό Βραβείο “Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών” Οργανισμος Νεολαίας Κύπρου: Δίπλωμα και χρηματικό Βραβείο €500

Μέλη Κριτικής Επιτροπής

Αχνιώτης Ηρακλής, Αρχιτέκτονας
Θεώνη Ξάνθη, Αρχιτέκτονας
Irwin Dickon, Αρχιτέκτονας
Παναγή Αντωνία, Αρχιτέκτονας
Παπαλλάς Αντρέας, Αρχιτέκτονας
Πουλόπουλος Κώστας, Αρχιτέκτονας
Σιακαλλής Χρήστος, Αρχιτέκτονας

Α΄Στάδιο Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους σε ψηφιακή μορφή μέσω του συνδέσμου:  https://forms.gle/fz1NBXt1PCEWNieLA και να συμπεριλαμβάνει:

 • Στοιχεία διαγωνιζόμενου
 • Συνοδευτικό επεξηγηματικό κείμενο (μέχρι 200 λέξεις) στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.
 • Δύο (2) πανέλα Α1 σε οριζόντια διάταξη (landscape) σε υψηλή ανάλυση σε μορφή εικόνας JPG με πυκνότητα μέγιστη 300dpi και τουλάχιστον 59.4εκ στη μικρότερη διάσταση με μέγιστο μέγεθος αρχείου τα 10MB έκαστο. Οι εικόνες να είναι αριθμημένες 01 και 02. Εάν υποβληθούν περισσότερες από δύο εικόνες (2) μόνο οι πρώτες δύο (2) θα αξιολογηθούν. Τα πανέλα μπορούν να περιέχουν κείμενο στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα
 • Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής: 08-11-2022
 • Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής: 20-12-2022

Β’ Στάδιο Υποβολής Έντυπη Μορφή

 • Δύο (2) λευκά πανέλα Α1 σε οριζόντια διάταξη (landscape) σε εκτυπωμένη μορφή σε foam board πάχους 3mm, τα οποία πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (Διευθύνση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37, 1015 Λευκωσία)
 • Παράδοση Έντυπης Μορφής: Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου έως Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 (μεταξύ των ωρών 9:00 έως 14:30)

Χρονοδιάγραμμα

 • Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού: 08.11.2022
 • Λήξη προθεσμίας αποδοχής σχολίων / ερωτήσεων: 25.11.2022
 • Απαντήσεις ερωτημάτων: 28.11.2022
 • Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής και έντυπης υποβολής: 20.12.2022
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εντός 15 ημερών από την προθεσμία λήξης υποβολής
 • H ημερομηνία τελετής Βράβευσης και εγκαίνια Έκθεσης με όλες τις διαγωνιζόμενες προτάσεις θα ανακοινωθεί σε άμεσο χρόνο

Έγγραφα διαγωνισμού