Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 2021

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στα πλαίσια της δραστηριοποίησης του για ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκέψης, τη διακίνηση ιδεών γύρω από την αρχιτεκτονική, την ανάδειξη της ευρείας συμβολής της αρχιτεκτονικής στην κοινωνία και την ανάδειξη της αριστείας στην εκπαίδευση ανακοινώνει τα “Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 2021”, τα οποία διοργανώνονται για 3η συνεχή χρονιά. Τα “Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 2021” τελούν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου απευθύνει πρόσκληση σε Φοιτητές αρχιτεκτονικής από Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού να υποβάλουν εργασίες που εκπονήθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 στις ακόλουθες Κατηγορίες:

  • Πτυχιακή Εργασία (4ο έτος / Πτυχίο / RIBA I ή αντίστοιχο)
  • Διπλωματική Εργασία (5ο έτος / Δίπλωμα / RIBA II ή αντίστοιχο)

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα απονέμει ένα Βραβείο μέχρι και μία Εύφημη Μνεία σε κάθε Κατηγορία. Επιπρόσθετα θα απονεμηθούν Ειδικά Βραβεία στις ακόλουθες θεματικές:

  • “Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών στην Αρχιτεκτονική” από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου
  • “Αειφορίας και Ενέργειας” από την Πρεσβεία Βασιλείου της Ολλανδίας.

Απονομή Βραβείων
Βραβείο Διπλωματικής Εργασίας: Βραβείο & χρηματικό Έπαθλο €1.000
Βραβείο Πτυχιακής Εργασίας: Βραβείο & χρηματικό Έπαθλο €600
Εύφημες Μνείες και στις δύο Κατηγορίες: Τιμητικό Δίπλωμα, χρηματικό ‘Έπαθλο €200 και αρχιτεκτονική έκδοση.

Ειδικά Βραβεία
“Εφαρμογής Καινοτόμων Τεχνολογιών” από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου: Δίπλωμα & χρηματικό Έπαθλο €500
“Αειφορίας και Ενέργειας” από την Πρεσβεία Βασιλείου της Ολλανδίας: Δίπλωμα & χρηματικό έπαθλο €500

Α’ Στάδιο Υποβολής
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους σε ψηφιακή μορφή μέσω του συνδέσμου – https://formfaca.de/sm/yMPPSHvlk – και να συμπεριλαμβάνει:

  • Στοιχεία υποψηφίου.
  • Συνοδευτικό επεξηγηματικό κείμενο (μέχρι 200 λέξεις) στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.
  • 2 πανέλα Α1 σε οριζόντια διάταξη (landscape) σε υψηλή ανάλυση σε μορφή εικόνας JPG με πυκνότητα μέγιστη 300dpi και τουλάχιστον 59.4 εκ στη μικρότερη διάσταση με μέγιστο μέγεθος αρχείου τα 10MB έκαστο. Οι εικόνες να είναι αριθμημένες 01 και 02. Εάν υπάρχουν περισσότερες εικόνες μόνο οι πρώτες δύο θα χρησιμοποιηθούν. Τα πανέλα μπορούν να περιέχουν κείμενο στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.
  • Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι ενεργή από τις 5 Οκτωβρίου έως και τις 26 Νοεμβρίου 2021 

Β’ Στάδιο Υποβολής
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν σε φυσική μορφή 2 πανέλων Α1 σε οριζόντια διάταξη αναρτημένα σε foam board πάχους 3mm. Η υποβολή θα διενεργείται στα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στην οδό: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37, 1015 Λευκωσία τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου έως Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου (από τις 9:00 έως 16:00) και Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου (από τις 09:00 έως 14:00)

Κριτική Επιτροπή
Την ευθύνη αξιολόγησης των συμμετοχών θα έχουν οι Αρχιτέκτονες:

Δήμητρα Κούρρη
Κωνσταντίνος Μάρκου
Έλενα Τσολάκης
Ηρακλής Αχνιώτης
Λευτέρης Βομβολάκης
Μαρίνα Κυριάκου
Χριστιάνα Καραγιώργη

Οι συμμετέχοντες προτρέπονται να μελετήσουν τους όρους συμμετοχής, τα οποία διατίθονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ως ακολούθως:

Όροι συμμετοχής ∙ Ελληνική Έκδοση
Terms of participation ∙ English edition