Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός: Παγκύπριο Γυμνάσιο – Masterplan – Ανέγερση Κλειστής Αίθουσας Αθλοπαιδιών

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας προκηρύσσει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ενός σταδίου, με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Masterplan και της Κλειστής Αίθουσας Αθλοπαιδιών του Παγκυπρίου Γυμνασίου στη Λευκωσία. Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του ΕΤΕΚ.

Σκοπός Διαγωνισμού
Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επίλυση, τόσο για το Masterplan, όσο και για τη νέα Κλειστή Αίθουσα Αθλοπαιδιών του Σχολείου, από χωροταξικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λειτουργικής, πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής, ενεργειακής και κατασκευαστικής πλευράς, και να αναθέσει στον βραβευθέντα Αρχιτέκτονα την ολοκλήρωση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου. Οι Μελετητές καλούνται να μελετήσουν και να προτείνουν ολοκληρωμένες προτάσεις για το σύνολο του Masterplan. Ωστόσο, για υλοποίηση θα προχωρήσει σε πρώτη φάση μόνο η Κλειστή Αίθουσα Αθλοπαιδιών. Τα υπόλοιπα έργα θα υλοποιούνται ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, κατά περίπτωση. Νοείται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη να αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης και την επίβλεψη των υπολοίπων έργων του Masterplan, στον Αρχιτέκτονα, του οποίου η πρόταση έχει βραβευθεί με το Α’ Βραβείο στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Μέλη Κριτικής Επιτροπής
Νικόλαος Μεγάλεμος, Πρόεδρος Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας – Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής
Γιώργος Γεωργίου, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
Φίλιος Χαραλαμπίδης, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Στυλιανός Πελεκάνος, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Ανδριανή Χαραλάμπους, Αρχιτέκτονας – Λειτουργός Πολεοδομίας, Κλάδος Διατήρησης – Εκπρόσωπος Κλάδου Διατήρησης Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσως
Γεωργία Κουτσιοφή, Αρχιτέκτονας Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας – Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Αγαθοκλής Αγαθοκλέους, Πολιτικός Μηχανικός, Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκωσίας – Εκπρόσωπος Δήμου Λευκωσίας

Βραβεία
Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις καλύτερες με τα ακόλουθα Βραβεία και διακρίσεις

Α΄ Βραβείο €20.000
Β΄ Βραβείο €15.000
Γ΄ Βραβείο €7.500
Έπαινος €2.500

Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού

  • Ανακοίνωση και Προκήρυξη Διαγωνισμού: 01-11-2022
  • Έναρξη Διάθεσης Εγγράφων: 01-11-2022
  • Επιτόπου επίσκεψη στους χώρους μελέτης. Τόπος συνάντησης: Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας (είσοδος Σεβέρειου Βιβλιοθήκης – Πλατεία Αρχ. Κυπριανού: 10-11-2022 – ώρα 09:00
  • Λήξη προθεσμίας αποδοχής σχολίων / ερωτήσεων: 25-11-2022 – ώρα 12:30μ.μ.
  • Δημοσίευση απαντήσεων: 2-12-2022 – ώρα 12:30μ.μ.
  • Λήξη προθεσμίας υποβολής / αποστολής των συμμετοχών: 29-12-2022. Η υποβολή θα γίνει στα Κεντρικά Γραφεία της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας μέχρι τις 14:00
  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εντός δύο μηνών από την λήξη προθεσμίας υποβολής, το αργότερο.

Παραλαβή Εγγράφων Προκήρυξης
Πεδίο πληροφοριών | εγγράφων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων  εδώ
Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με τον χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα. Τονίζεται ότι, για να λογίζεται κάποιος ως ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας και να λαμβάνει ειδοποιήσεις από το Σύστημα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος ως χρήστης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόβασης του και να συσχετιστεί με το διαγωνισμό