Διεθνής Ημέρα Αρχιτεκτονικής 2021

 

Διεθνής Ημέρα Αρχιτεκτονικής 2021, Δευτέρα 4 Οκτωβρίου
Καθαρό περιβάλλον για έναν υγιή κόσμο

 

Ημέρα Αρχιτεκτονικής
Η Ημέρα Αρχιτεκτονικής εορτάζεται παγκόσμια και έχει ως βασικό σκοπό, να αποτίσει φόρο τιμής στον κλάδο αρχιτεκτονικής, καθώς είναι η ημέρα αναγνώρισης του έργου των Αρχιτεκτόνων για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνία. Η αρχιτεκτονική είναι μέρος του πολιτισμού, αντιπροσωπεύει όχι μόνο το πώς βλέπουμε τον κόσμο, αλλά και πώς βλέπουμε τους εαυτούς μας. Οι Αρχιτέκτονες έχουν τεράστιο ρόλο στην κοινωνία, καθώς το έργο τους είναι συνδυασμός, τόσο της επιστήμης, όσο και της τέχνης, που βασίζεται και συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά, την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνιολογία, την ψυχολογία και πολλά άλλα! Πρέπει και οφείλει η κοινωνία να αναγνωρίσει το ρόλο και το έργο που επιτελεί ο Αρχιτέκτονας.

Ιστορικό
Η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων (International Union of Architects – UIA), από το 1985 θεσμοθέτησε τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Αρχιτεκτονικής καθορίζοντας τη πρώτη Δευτέρα Οκτωβρίου, η οποία συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Ηνωμένων Εθνών για τους Οικισμούς. Επιλέγοντας κάθε χρόνο ένα διαφορετικό θέμα εορτασμών, αυτή η παγκόσμια ημέρα επιδιώκει να προσελκύσει τη προσοχή επαγγελματιών αλλά και του ευρύτερου κοινού, ως προς στη σημασία της αρχιτεκτονικής.

Εορτασμοί Ημέρας Αρχιτεκτονικής 2021
Η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA), για το έτος 2021, επέλεξε το θέμα “Καθαρό περιβάλλον για έναν υγιή κόσμο”, επιδιώκοντας να συμβάλει στην παγκόσμια συζήτηση του 2030, με επίκεντρο τρεις βασικούς τομείς: τη στέγαση, τους δημόσιους χώρους και τη σχέση με την κλιματική αλλαγή.

Στέγαση: Η UIA θεωρεί ότι, όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα αξιοπρεπείς στέγασης. Σύμφωνα με το UN-Habitat, περισσότεροι από 1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως στερούνται αξιοπρεπούς στέγασης. Εκτιμείται ότι, μέχρι το 2030 το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού θα χρειαστεί επαρκή στέγαση, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για πρόσβαση των πολιτών στην εργασία, στην εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Δημόσιοι χώροι: Η πανδημία COVID-19 είχε αντίκτυπο στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε το μέλλον στον αστικό σχεδιασμό. Οι μεγάλες πόλεις, οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής κρίσης σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είναι “προετοιμασμένες” για να ανοικοδομηθούν με τρόπο βιώσιμο και ταυτόχρονα με ένα τρόπο που να μειώνει τις ανισότητες μεταξύ των πολιτών.

Κλιματική αλλαγή: Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι, οι μεγάλες πόλεις ευθύνονται για το 75% των παγκόσμιων εκπομπών CO2, με τις μεταφορές και τα κτίρια να είναι από τους μεγαλύτερους συντελεστές της. Η UIA πιστεύει ότι, οι Αρχιτέκτονες είναι κατάλληλοι και επαρκώς καταρτισμένοι ώστε να ανταποκριθούν στις πολύπλοκες προκλήσεις που απαιτεί η προστασία του περιβάλλοντος. Η Επιτροπή SDG της UIA εργάζεται για να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ των πρωτοβουλιών του ΟΗΕ και των πρακτικών των Αρχιτεκτόνων σε όλο τον κόσμο. Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι, οι Αρχιτέκτονες δεν ανταποκρίνονται απλώς στη νέα ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αλλά συμβάλλουν καθοριστικά στην εφαρμογή και την εξέλιξή της.

O Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ενθαρρύνει τους Αρχιτέκτονες και τους φοιτητές αρχιτεκτονικής να συμμετάσχουν στη Διεθνή Ημέρα Αρχιτεκτονικής 2021, αναπτύσσοντας τις δικές τους δραστηριότητες με βάση το φετινό θέμα, υποστηρίζοντας πιο πράσινες και πιο βιώσιμες αρχιτεκτονικές πρακτικές.

Η UIA διοργανώνει σήμερα, 4 Οκτωβρίου webinar αφιερωμένο στη Διεθνή Ημέρα Αρχιτεκτονικής 2021. Πληροφορίες συμμετοχής  εδώ