Δήλωση Ενδιαφέροντος – Μητρώο Κριτών σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με σκοπό την αναβάθμιση του υφιστάμενου Μητρώου Κριτών σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς απευθύνει πρόσκληση στα μέλη του, για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία διενεργείται ηλεκτρονικά.

Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί βασίζονται στη διαμόρφωση στοχευμένων προτάσεων, ικανών να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής και του αστικού χώρου. Ταυτόχρονα, ο συγκεκριμένος θεσμός αποτελεί πηγή καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων δεδομένου ότι, αποδίδει έμφαση σε αποτελεσματικές και ποιοτικές ιδέες  στο δομημένο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι Αρχιτέκτονες πρέπει να πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια ως αυτά περιγράφονται στο σχετικό έντυπο και να είναι γνώστες του πλαισίου Κανονισμών Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Κριτών διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου _προβολή εντύπου αίτησης_ και διατίθεται επίσης σε έντυπη μορφή ως το ακόλουθο συνημμένο.

Αναφέρεται επίσης ότι, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα καλέσει σε επιμορφωτικό σεμινάριο τα μέλη του, για θέματα που αφορούν τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Οι Αρχιτέκτονες που περιλαμβάνονται αλλά και θα συμπεριληφθούν στο Μητρώο Κριτών θα έχουν την υποχρέωση να συμμετάσχουν. Στόχος του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα είναι: ενημέρωση, επιμόρφωση,  συζήτηση για το πλαίσιο των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, εισηγήσεις για βελτίωση της υφιστάμενης διαδικασίας καθώς επίσης, επεξήγηση των ευθυνών και υποχρεώσεων των μελών – εκπροσώπων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου που διορίζονται σε Κριτικές Επιτροπές.