Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Ενεργειακός & Περιβαλλοντικός Έλεγχος για Μείωση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Πεδίο Γνώσης απευθύνει πρόσκληση σε Αρχιτέκτονες για συμμετοχή στο διαδικτυακό Σεμινάριο κατάρτισης με τίτλο “Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Έλεγχος για Μείωση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου”, με Εκπαιδευτή τον Χρύσανθο Μαρούχο.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει εξασφαλίσει δεκαπέντε (15) επιχορηγημένες θέσεις, τις οποίες θα παραχωρήσει σε μέλη του. Οι πρώτοι δεκαπέντε (15) Αρχιτέκτονες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα επωφεληθούν της χορηγίας με τη προϋπόθεση ότι, πληρούν τα κριτήρια για την επιπλέον επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής πατήστε  εδώ

Σκοπός του προγράμματος

Η εκπαίδευση Αρχιτεκτόνων και μηχανικών σε έξυπνες τεχνικές και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αποτελεσματικής περιβαλλοντικής διαχείρισης και βέλτιστης διαχείρισης πόρων, για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και λειτουργικού κόστους κτηρίων και διεργασιών.

Στόχοι προγράμματος

  • Κατάρτιση σε έξυπνες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε κτήρια, για μείωση εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και λειτουργικού κόστους.
  • Εκμάθηση τεχνικών και λύσεων ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης για ανάπτυξη πράσινων κτηρίων.
  • Εκμάθηση τρόπων βέλτιστης διαχείρισης εξοπλισμού και πόρων σε κατοικίες και εμπορικά κτήρια, για μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.
  • Παρουσίαση, αξιολόγηση και σύγκριση διαφόρων λύσεων μείωσης εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων στη βάση περιβαλλοντικών, ενεργειακών και χρηματοοικονομικών κριτηρίων.
  • Εκμάθηση εργαλείων για εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας για επενδύσεις που στοχεύουν στην μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων.
  • Διασύνδεση των λύσεων ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης με τα σχέδια χορηγιών για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τις ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων.

Αναλυτικό κόστος Σεμιναρίου

Τιμή: €386
Επιχορήγηση: €306
Καθαρό κόστος: €80

Διάρκεια Εκπαίδευσης: 18 ώρες

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

2 Νοεμβρίου – Τρίτη 17:30-20:30
4 Νοεμβρίου – Πέμπτη 17:30-20:30
9 Νοεμβρίου – Τρίτη 17:30-20:30
11 Νοεμβρίου – Πέμπτη 17:30-20:30
16 Νοεμβρίου – Τρίτη 17:30-20:30
18 Νοεμβρίου – Πέμπτη 17:30-20:30

Βιογραφικό Εκπαιδευτή

Ο Χρύσανθος Μαρούχος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από το ΑΠΘ και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Ενεργειακές Τεχνολογίες και τον Αειφόρο Σχεδιασμό, όπως επίσης και μεταπτυχιακό τίτλο ΜΒΑ. Έχει εξειδίκευση, με πάνω από 12 χρόνια εμπειρίας, στον τομέα της ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης κτηρίων. Είναι πιστοποιημένος Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας και Ενεργειακός Ελεγκτής από το Υπουργείο Ενέργειας για κτήρια, βιομηχανικές διεργασίες και μεταφορές. Συμμετείχε σαν Lead Auditor σε μεγάλο αριθμό Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ελέγχων κτηρίων και διεργασιών, σε Κύπρο και Ελλάδα, ενώ είναι Σύμβουλος μεγάλων Οργανισμών σε Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά θέματα και πιστοποιήσεων Συστημάτων Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 50001 και ISO 14001).