Category

Architectural Competitions
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με σκοπό την αναβάθμιση του υφιστάμενου Μητρώου Κριτών σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς απευθύνει πρόσκληση στα μέλη του, για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία διενεργείται ηλεκτρονικά. Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί βασίζονται στη διαμόρφωση στοχευμένων προτάσεων, ικανών να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής και του αστικού χώρου. Ταυτόχρονα, ο συγκεκριμένος θεσμός αποτελεί πηγή καινοτόμων και...
Read More
O Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου επιχειρεί διαχρονικά τη συνεργασία με δημιουργικές ομάδες Αρχιτεκτόνων, όταν το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους, δεν αντιμάχεται τις καταστατικές του αρχές και προκειμένου να προβάλει πρωτοβουλίες που προάγουν την αρχιτεκτονική και τον προβληματισμό γύρω από το αντικείμενό της. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου της νέας τάξης πραγμάτων που βιώνει η κοινωνία και...
Read More
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλεί τους Αρχιτέκτονες να συμμετάσχουν σε έρευνα που διεξάγεται μέσω ερωτηματολογίου, με σκοπό να διερευνηθούν θέματα που σχετίζονται με τον θεσμό και τον ρόλο των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στη χώρα μας, στην παραγωγή κατά κύριο λόγο, έργων δημόσιας ωφέλειας, με έντονο πολιτιστικό ή περιβαλλοντικό χαρακτήρα, την προαγωγή της αρχιτεκτονικής και θεμάτων διαχείρισης...
Read More
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ενός σταδίου με στόχο την υλοποίηση έργου που αφορά την ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στη Λεμεσό. Το έργο θα κατασκευαστεί στον πρώην οικισμό Βερεγγάρια στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών. Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επιλογή υλοποίησης του έργου από χωροταξικής,...
Read More
  Ομάδα μελέτης Αρχιτέκτονες: Μιχάλης Αναστασίου, Στέφανη Μισέρη Αρχιτέκτονας Τοπίου: Ελένη Τσιριντάνη Πολιτικοί Μηχανικοί: Χριστόφορος Χριστοφή, Βαρνάβας Βαρνάβα Ηλεκτρολόγοι / Μηχανολόγοι Μηχανικοί: Λούης Βακανάς Η/Μ Συμβούλοι Μηχανικοί Επιμετρητής Ποσοτήτων: Koupparis Christos and Associates Ειδικός σε θέματα Φυσικού Περιβάλλοντος: Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου   Πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στους αρχιτέκτονες Μιχάλη Αναστασίου και Στέφανη Μισέρη, οι οποίοι τηρώντας...
Read More
Ενημέρωση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου ημ. 24.03.2020 Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα αρχιτεκτονικά γραφεία, επηρεαζόμενα από την πανδημία CoVid-19, ως επακόλουθο να υπολειτουργούν και να αδυνατούν να ανταποκριθούν των συνθηκών, υπέβαλε αίτημα στον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής του υπό αναφορά αρχιτεκτονικού διαγωνισμού να δοθεί παράταση της ημερομηνίας υποβολής των μελετών,...
Read More
Με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – Τμήμα Δασών προς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου ημ. 19.12.2019, γνωστοποιείται η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ενός Σταδίου για τους Κόμβους Υποδομών Διαχείρισης του Εθνικού Δασικού Πάρκου ΑΚΑΜΑ, τα οποία έχουν ως ακολούθως: 1ο Βραβείο Στέφανη Μισέρη, Μιχάλης Αναστασίου 2ο Βραβείο Παναγιώτης...
Read More
Ο Δήμος Λεμεσού προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ενός σταδίου, μικρής διάρκειας, για το έργο “Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων και Παρόδων“. Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή πρόταση ως προς τις αρχιτεκτονικές, χωροταξικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές, ενεργειακές, οικονομικές και άλλες παραμέτρους και να αναθέσει στον βραβευθέντα Αρχιτέκτονα την ολοκλήρωση...
Read More
Σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και τις διατάξεις του Παραρτήματος 1 του εν λόγω Κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για Αρχιτέκτονες για την ανανέωση του κτηρίου “Paul –...
Read More
Σωκράτους Ηλιάνα Πολεμίτης Παναγιώτης Ονησιφόρου Γιώργος ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ Το οικοδομικό συγκρότημα «Ζουχουρί» βρίσκεται εντός της παλιάς πόλης στη Λάρνακα σε μια περιοχή που ήδη από την εποχή του Μεσαίωνα είχε αναπτυχθεί ως το εμπορικό και κοινωνικό κέντρο της πόλης. Η περιοχή αναπτύχθηκε βασιζόμενη σε δυο κύριες συνιστώσες. Η πρώτη ήταν η οργανική και άτακτη ανάπτυξη...
Read More
Ο Δήμος Λάρνακας με ανακοίνωση του ημ. 13.6.2018 γνωστοποιεί την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ανάπλασης της αυλής και αποκατάστασης μέρους του οικοδομικού συμπλέγματος Ζουχουρί στη Λάρνακα, η οποία κατόπιν αξιολόγησης όλων των συμμετοχών, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να απονείμει τα βραβεία ως ακολούθως: Α’ Βραβείο ∙ συμμετοχή με αριθμό 51321 Σωκράτους Ηλιάνα, Πολεμίτης...
Read More
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ενημερώνει ότι, το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ενός σταδίου με στόχο την υλοποίηση έργου που αφορά την ανέγερση του Νέου του Κτηρίου, υπαίθριου αμφιθεάτρου και εξωτερικού παραμετρικού δρόμου. Το έργο θα κατασκευαστεί πλησίον του υφιστάμενου κτηρίου της Αναθέτουσας Αρχής, στον Άγιο Δομέτιο, Λευκωσία. Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να...
Read More
1 2 3 4