Κυπριακή Συμμετοχή: Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Αρχιτεκτονικής Mies van der Rohe Award 2024

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Βραβείο European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Awards (EUmies Awards) θεσπίστηκε το 1988 προς τιμήν του Αρχιτέκτονα Ludwig Mies van der Rohe και θεωρείται το πιο σημαντικό Βραβείο της Ευρώπης στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Το Βραβείο Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Mies van der Rohe, απονέμεται ανά διετία (σε έργα που ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη διετία), με σκοπό την ανάδειξη της αριστείας, της δημιουργικότητας και καινοτομίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Προβάλλει την καθοριστική συμβολή των ευρωπαίων Αρχιτεκτόνων στη δημιουργία νέων ιδεών, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη αστική ανάπτυξη. Το Βραβείο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Το Ίδρυμα Mies van der Rohe καλεί τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου ως τον κατεξοχήν θεσμικό φορέα που αντιπροσωπεύει την αρχιτεκτονική στην Κύπρο να αναλάβει τον συντονισμό της διαδικασίας για την εκπροσώπηση της Κύπρου, με δικαίωμα να υποβάλει μέχρι και πέντε (5) έργα. Για το σκοπό αυτό, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε Αρχιτέκτονες να υποβάλουν έργα τους, τα οποία με βάση τους όρους εντολής πρέπει να έχουν ημερομηνία συμπλήρωσης, αποδειγμένα, από 1 Μαΐου 2021 και 30 Απριλίου 2023. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό έργων που μπορεί να υποβάλει κάθε Αρχιτέκτονας.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για την αξιολόγηση και επιλογή των έργων ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει προβεί στην σύσταση Κριτικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους Αρχιτέκτονες: Νάτια Χαραλάμπους, Γρηγόρης Πατσαλοσαββής και Νεκτάριος Αυξεντίου.
Εκτός από τα έργα που θα υποβληθούν η Κριτική Επιτροπή δύναται να προτείνει και έργα που η ίδια θα επιλέξει. Η Επιτροπή κατά το στάδιο αξιολόγησης / επιλογής, δυνατόν να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία για κάποιο από τα έργα ή ακόμη και να τα επισκεφθεί επί τόπου, αν κριθεί απαραίτητο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ
Η διαδικασία διενεργείται ψηφιακά μέσω του συνδέσμου: https://forms.gle/s7MLkvnvdovVqqvY6
Συνοπτικά, μέσω της ψηφιακής φόρμας, θα υποβάλλονται τα ακόλουθα αρχεία:
• Ενδεικτικά σχέδια για κατανόηση του κτηρίου (όψεις, κατόψεις, τομές)
• Φωτογραφικό υλικό (εξωτερικό και εσωτερικό μέρος κτηρίου)
• Γραπτή περιγραφή του έργου μέχρι 500 λέξεις (να προτιμηθεί η αγγλική γλώσσα)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ανακοίνωση: 03-05-2023
Λήξη προθεσμίας υποβολή έργων: 16-06-2023 στις 18:00
Δημοσίευση απόφασης Κριτικής Επιτροπής: 30-06-2023

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ
PRIZE RULES_European Union Prize for Contemporary Architecture – EUmies Awards