Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: Αποκατάσταση Διατηρητέας Οικοδομής & Ανέγερση Νέου Κτηρίου Στέγασης Υπηρεσιών Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ο Δήμος Πάφου προκηρύσσει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ενός σταδίου “Αποκατάσταση Οικοδομής στην οδό Αθηνάς και Ανέγερση νέου Κτηρίου για σκοπούς στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων”. Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επίλυση ενός συγκεκριμένου έργου από χωροταξικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, αισθητικής, πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, ενεργειακής, οικονομικής, λειτουργικής και κατασκευαστικής πλευράς, και να αναθέσει στον βραβευθέντα Αρχιτέκτονα την ολοκλήρωση της μελέτης για υλοποίηση του έργου.

Περιγραφή του έργου
Το έργο αφορά την συντήρηση, αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέας οικοδομής συνολικού εμβαδού 1140τμ και την ανέγερση νέας οικοδομής αποτελούμενης από: υπόγειο χώρο με βοηθητικές χρήσεις και χώρους στάθμευσης σε δύο επίπεδα συνολικού εμβαδού 2435τμ ισόγειο χώρο με κύριες χρήσεις και τρείς ορόφους συνολικού εμβαδού (ισόγειο + όροφοι) 2525τμ

Επίσημη Διεύθυνση Διαγωνισμού
Πρόεδρο Κριτικής Επιτροπής
Διεύθυνση: Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, 8047 Πάφος
Τηλ. 26822354 | Φαξ: 26934762
e-mail:[email protected]

Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής
Πρόεδρος: Χρίστος Κωνσταντινίδης – Αρχιτέκτονας – Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάφου – Εκπρόσωπος Αγωνοθέτη
Αναστασία Πήττα – Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Γιάννης Αγησιλάου – Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Μαρία Ακκελίδου – Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Βαλεντίνα Κοντάκκη – Αρχιτέκτονας – Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάφου – Εκπρόσωπος Αγωνοθέτη

Βραβεία
Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις καλύτερες με τα ακόλουθα Βραβεία και διακρίσεις:
Α’ Βραβείο €20.000
Β’ Βραβείο €10.000
Γ’ Βραβείο €5.000
Έπαινοι (μέχρι τρεις) €2.500 έκαστος

Πρόγραμμα Διαγωνισμού
Ανακοίνωση του διαγωνισμού και έναρξη διάθεσης εγγράφων: 21.4.2022
Επιτόπου Επίσκεψη στο γήπεδο του Διαγωνισμού: 28-4-2022 (ώρα11:00πμ)
Λήξη προθεσμίας αποδοχής ερωτήσεων 5-5-2022 (ώρα 12:00πμ)
Δημοσιοποίηση των απαντήσεων 12-5-2022
Λήξη προθεσμίας υποβολής / αποστολής των μελετών 22-6-2022 (ώρα 12:00μμ)

Πεδίο πληροφοριών | εγγράφων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων: εδώ