Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Ανάπλαση του Παλαιού Πυρήνα Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου ανακοινώνει την προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Ανάπλαση του Παλαιού Πυρήνα Στροβόλου – Αρ. Διαγωνισμού 21/2016.

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν δωρεάν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy
Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αριθμό τηλεφώνου +35722605050.

Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής
Πρόεδρος: Δρ. Λάζαρος Σ. Σαββίδης, Δήμαρχος Στροβόλου
Μέλη: Ανδρέας Μαϊμάρης, Δημοτικός Σύμβουλος | Άννα Καρύδη, Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Στροβόλου | Λώρα Νικολάου, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ | Βύρωνας Ιωάννου, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου | Σπύρος Σπύρου, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος ΣΠΜΑΚ
Νίκος Κοκκινοτριμιθιώτης, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Γραμματέας Κριτικής Επιτροπής: Έλενα Ιακώβου (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Σύμβουλοι Κριτικής Επιτροπής: Γ. Ροδίτης και Συνεταίροι, Επιμετρητές Ποσοτήτων
Επαγγελματικός Σύμβουλος Διαγωνισμού: Χρίστος Χριστοδούλου, Αρχιτέκτονας Πολεοδόμος

Βραβεία:
Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις καλύτερες με τα ακόλουθα βραβεία και διακρίσεις:

1ο Βραβείο: €28,000
2ο Βραβείο: €10,000
3ο Βραβείο: €5,000
Έπαινοι (ελάχιστον τρεις): €2,000 έκαστος

Συνοπτικός Πίνακας Χρονοδιαγράμματος Διαγωνισμού

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου για διευκόλυνση των μελών του παραθέτει συνημμένα τα έγγραφα του διαγωνισμού και φωτογραφικό υλικό.