Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου masterplan

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ενός σταδίου με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση του masterplan και της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επίλυση τόσο για το masterplan, όσο και για τη νέα Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του σχολείου, από χωροταξικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λειτουργικής, πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής, ενεργειακής και κατασκευαστικής πλευράς και να αναθέσει στον βραβευθέντα Αρχιτέκτονα την ολοκλήρωση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου.

 

 

Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής
Νικόλαος Μεγάλεμος – Πρόεδρος Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
Έλενα Κοζάκου Λυμπουρή, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Γιώργος Γεωργίου, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Ανδριανή Χαραλάμπους, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Κλάδου Διατήρησης Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ιωάννα Πελεκάνου, Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις καλύτερες με τα ακόλουθα Βραβεία και διακρίσεις:

Α’ Βραβείο €15.000
Β’ Βραβείο €10.000
Γ’ Βραβείο €5.000
Έπαινοι (ένας) €2.500

Συνοπτικός Πίνακας Χρονοδιαγράμματος Διαγωνισμού

  • Ανακοίνωση και Προκήρυξη Διαγωνισμού | 25-10-2021
  • Έναρξη Διάθεσης Εγγράφων | 25-10-2021
  • Επιτόπου επίσκεψη στους χώρους μελέτης | Τόπος συνάντησης: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου (Βόρεια Είσοδος οδός Ροϊκου) ώρα 09:00πμ | 05-11-2021
  • Λήξη Προθεσμίας αποδοχής σχολίων | ερωτήσεων ώρα 12:30μμ | 19-11-2021
  • Δημοσιοποίηση των απαντήσεων ώρα 12:30μμ | 26-11-2021
  • Λήξη προθεσμίας υποβολής | αποστολής των συμμετοχών ώρα 2:00μμ | 17012022
  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εντός δύο μηνών από την λήξη προθεσμίας υποβολής, το αργότερο

 

  • Πεδίο πληροφοριών | εγγράφων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού  εδώ