Ψηφιακό Αρχείο Κυπρίων Γυναικών Αρχιτεκτόνων

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανακοινώνει την πρόθεση δημιουργίας Ψηφιακού Αρχείου Κυπρίων Γυναικών Αρχιτεκτόνων με σκοπό την καταγραφή και ανάδειξη υλοποιημένων έργων, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.

ΣΤΟΧΟΙ

Κεντρικός στόχος του αρχείου δεν είναι μόνο η καταγραφή του άγνωστου έργου των Κυπρίων Γυναικών Αρχιτεκτόνων, αλλά και η συμβολή τους, στον πολεοδομικό, αστικό σχεδιασμό, στα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια, στην αποκατάσταση και επανάχρηση παραδοσιακών κτηρίων, κ.α.

Το ψηφιακό αρχείο των Κυπρίων Γυναικών Αρχιτεκτόνων πρόκειται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και θα είναι ελεύθερο για χρήση από Αρχιτέκτονες, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, φοιτητές αρχιτεκτονικής και κάθε ενδιαφερομένου για την αρχιτεκτονική. Το αρχείο θα είναι δυναμικό με δυνατότητα να εμπλουτίζεται συνεχώς και θα λειτουργεί ως βάση για μελλοντικές εκδηλώσεις / εκθέσεις / εκδόσεις / για το έργο των Κυπρίων Γυναικών Αρχιτεκτόνων.

Μέσω του Ψηφιακού Αρχείου Κυπρίων Γυναικών Αρχιτεκτόνων ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου επιδιώκει αφενός να τεκμηριώσει τη συμβολή τους στο δομημένο περιβάλλον του 20ου και του 21ου αιώνα, και αφετέρου να ανταποκριθεί στο δικαίωμα, για ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση και ισότιμη αναγνώριση του έργου των Γυναικών Αρχιτεκτόνων.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλεί Γυναίκες Αρχιτέκτονες που είναι εγγεγραμμένες στο ΕΤΕΚ ή κατέχουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος στη χώρα διαμονής τους, να συμμετάσχουν υποβάλλοντας υλοποιημένα έργα τους (τοπικό και διεθνές επίπεδο) στο υπό δημιουργία αρχείο των Κυπρίων Γυναικών Αρχιτεκτόνων. Για έργα που βρίσκονται στο εξωτερικό, απαραίτητη προϋπόθεση για συμπερίληψή τους στο αρχείο είναι να έχουν εκπονηθεί από Κύπρια Αρχιτέκτονα, ατομικά ή μέσα από συνεργασίες. Το αντικείμενο των υλοποιημένων έργων είναι ελεύθερο ως προς την κλίμακα, το πεδίο και τη χρήση (αρχιτεκτονική κτηρίου, αστικό σχεδιασμό, αρχιτεκτονική τοπίου, αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου, για ιδιωτική, δημόσια, εμπορική χρήση κ.α).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η διαδικασία υποβολής αρχιτεκτονικών έργων διενεργείται ψηφιακά μέσω της φόρμας: https://forms.gle/Pjnzax3tKQy3CrSZ7
Προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμπερίληψης για την πρώτη φάση δημιουργίας του ψηφιακού αρχείου: Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023

Για οποιανδήποτε επιπλέον διευκρίνηση επικοινωνήστε μέσω της ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικώς +35722 672887