04 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Πρόγραμμα Πιστοποίησης PRINCE2

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο Πεδίο Γνώσης ανακοινώνουν το 4ο σε σειρά επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα:

 

Πρόγραμμα Πιστοποίησης PRINCE 2
Εισηγητής: Μιχάλης Θράσου

 

Σκοπός Σεμιναρίου

Η Διοίκηση Έργων έχει αποκτήσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε κάθε επιχείρηση, λόγω της αυξανόμενης ανάγκης διαχείρισης όλο και πιο πολύπλοκών έργων. Οι τεχνικές και τα εργαλεία που παρέχει η μεθοδολογία διαχείρισης έργων έχουν εξαπλωθεί ιδιαίτερα στην οικοδομική βιομηχανία. Το σεμινάριο θα αναπτύξει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία Διοίκησης Έργου με βάση το πρότυπο Prince2, με σαφή και συνοπτικά βήματα που αφορούν τις τεχνικές αλλά και τα εργαλεία που απαιτούνται για να βοηθήσουν τους αρχιτέκτονες που εμπλέκονται στο έργο να το διαχειριστούν με επιτυχία.

Η πιστοποίηση PRINCE2 (PRoject IN Controlled Environments) ικανοποιεί πλήρως απαιτήσεις προσόντων Διαχείρισης δημόσιων, ιδιωτικών και διεθνών Έργων της Οικοδομικής Βιομηχανίας. Η εν λόγω Διεθνώς Αναγνωρισμένη πιστοποίηση παρέχει τις γνώσεις και τις ικανότητες στους εκπαιδευόμενους για να κατευθύνουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο ένα έργο οποιουδήποτε μεγέθους σε κάθε στάδιο του.

Το σεμινάριο προετοιμάζει πλήρως τους συμμετέχοντες για να παρακαθίσουν την εξέταση για την διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση PRINCE2.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 • Χρησιμοποιούν εργαλεία απαραίτητα για τη χρήση των έργων.
 • Κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και το πλαίσιο που διέπει ένα έργο με βάση την υιοθέτηση του Prince
 • Διαχειρίζονται θέματα προϋπολογισμού των έργων
 • Υιοθετούν τις αρχές που διέπουν το Prince
 • Διατυπώσουν τη δομή και τη βασική ορολογία της μεθόδου.
 • Κατανοήσουν εξειδικευμένες τεχνικές ελέγχου των έργων.
 • Διαχειρίζονται τα ρίσκα των έργων.
 • Εφαρμόζουν τα διαγράμματα προόδου και χρηματικών ροών.
 • Κατανοήσουν τα οφέλη από την υιοθέτηση του Prince
 • Εφαρμόζουν τις διαδικασίες Prince2 για την διεκπεραίωση ενός έργου από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση του.
 • Διαχειρίζονται πτυχές ενός έργου όπως ποιότητα, προγραμματισμός, οργάνωση, ρίσκα, αλλαγές.

 

Πρόγραμμα

Διάρκεια Εκπαίδευσης: 11 συνεδρίες, σύνολο 35 ώρες
Μέθοδος Κατάρτισης: Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom

Δευτέρα: 26-09-2022 >  17:30 – 20:45
Τετάρτη: 28-09-2022 >  17:30 – 20:45
Δευτέρα: 03-10-2022 >  17:30 – 20:45
Τετάρτη: 05-10-2022 >  17:30 – 20:45
Πέμπτη: 06-10-2022 >  17:30 – 20:45
Δευτέρα: 10-10-2022 >  17:30 – 20:45
Τετάρτη: 12-10-2022 >  17:30 – 20:45
Δευτέρα: 17-10-2022 >  17:30 – 20:45
Τετάρτη: 19-10-2022 >  17:30 – 20:45
Δευτέρα: 24-10-2022 >  17:30 – 21:30
Τετάρτη: 26-10-2022 >  17:30 – 21:30

 

Εγγραφή

Η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής διενεργείται μέσω του συνδέσμου: https://forms.gle/FcpVE3SB6Qbau97G6

Προθεσμία υποβολής συμμετοχής μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2022

 

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Αρχική τιμή: €835
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €475 με €595
Καθαρό κόστος συμμετοχής Υπαλλήλων Εταιριών: €240
Καθαρό κόστος συμμετοχής Αυτοεργοδοτούμενων: €360

 

Βιογραφικό Εκπαιδευτή

Ο Μιχάλης Θράσου από το 2019 εργάζεται ως σύμβουλος Διαχείρισης Έργων (Senior Project Manager) στην MDA Cyprus LLC, σε έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας. Διαχειρίζεται επίσης έργα με ομάδες Επιμετρητών Ποσοτήτων (επιμετρήσεις, διαχείριση συμβολαίων, διαχείριση κόστους).

Προηγουμένως, είχε εργαστεί σε διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό (CWGC) που διαχειρίζεται έργα σε διάφορες χώρες συμπεριλαμβανομένων Ιταλία, Ισραήλ, Τουρκία, Πορτογαλία, Ουγγαρία. Έχει επίσης εργαστεί στον κατασκευαστικό κλάδο στην Κύπρο ως Διευθυντής Έργων σε εταιρεία ανάπτυξης γης (Hassapis Land Developers), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως Μηχανικός Εργοταξίου (J&P) και ως Πολιτικός Μηχανικός στην Κύπρο (Thrassou Bros & Associates).

Ο Μιχάλης είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ΑνΑΔ. Είναι, επίσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Πολιτικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc Business Management) από το Cyprus International Institute of Management (CIIM) μέσω της υποτροφίας του PMI, δίπλωμα στη Στρατηγική Ηγεσία και Διοίκηση από το Chartered Management Institute (CMI) UK. Κατέχει επίσης επαγγελματικά πιστοποιητικά/προσόντα συμπεριλαμβανομένων Project Management Professional (PMP – PMI) και PRINCE2 (OGC, UK).