08 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Πρόγραμμα Πιστοποίησης PMP

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο Πεδίο Γνώσης ανακοινώνουν το 8ο σε σειρά επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα:

Πρόγραμμα Πιστοποίησης

PMP (Project Management Professional)

Εισηγητής: Μιχάλης Θράσου

 

Σκοπός Σεμιναρίου
Η Διαχείριση Έργου έχει αποκτήσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε κάθε επιχείρηση, λόγω της αυξανόμενης ανάγκης διαχείρισης όλο και πιο πολύπλοκών έργων. Οι τεχνικές και τα εργαλεία που παρέχει η μεθοδολογία διαχείρισης έργων έχουν εξαπλωθεί ιδιαίτερα στην οικοδομική βιομηχανία. Το σεμινάριο θα αναπτύξει ένα πλαίσιο Διοίκησης Έργου με βάση το πρότυπο PMP, με γνώσεις, τεχνικές αλλά και τα εργαλεία που απαιτούνται για να βοηθήσουν τους αρχιτέκτονες που εμπλέκονται στο έργο να το διαχειριστούν με επιτυχία.

Το PMP (Project Management Professional) ικανοποιεί πλήρως απαιτήσεις προσόντων Διαχείρισης δημόσιων, ιδιωτικών και διεθνών Έργων της Οικοδομικής Βιομηχανίας. Η εν λόγω Διεθνώς Αναγνωρισμένη πιστοποίηση παρέχει τις γνώσεις και τις ικανότητες στους εκπαιδευόμενους για να κατευθύνουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο ένα έργο οποιουδήποτε μεγέθους σε κάθε στάδιο του.

Το σεμινάριο προετοιμάζει πλήρως τους συμμετέχοντες για να παρακαθίσουν τις εξετάσεις PMP (Project Management Professional) για την διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίησή του.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
• Διατυπώσουν τη δομή και τη βασική ορολογία του προτύπου.
• Κατανοήσουν τα οφέλη από την υιοθέτηση του προτύπου.
• Κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και το πλαίσιο που διέπει ένα έργο με βάση την υιοθέτηση του PMP.
• Εφαρμόζουν τις διαδικασίες PMP για την διεκπεραίωση ενός έργου από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωση του.
• Διαχειρίζονται πτυχές ενός έργου όπως πεδίο εφαρμογής, ποιότητα, οργάνωση, προγραμματισμός, ρίσκα, αλλαγές.
• Κατανοήσουν εξειδικευμένες τεχνικές ελέγχου των έργων.
• Χρησιμοποιούν εργαλεία απαραίτητα για τη χρήση των έργων.
• Εφαρμόζουν τα διαγράμματα προόδου και χρηματικών ροών.
• Διαχειρίζονται θέματα προϋπολογισμού των έργων.

Η εκπαίδευση θα είναι στην ελληνική γλώσσα, το υλικό που θα διατεθεί θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Πρόγραμμα
Διάρκεια Εκπαίδευσης: 11 συνεδρίες, σύνολο 35 ώρες
Μέθοδος Κατάρτισης: Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom

Πέμπτη: 15-12-2022 > 17:30 – 20:45
Πέμπτη: 22-12-2022 > 17:30 – 20:45
Τετάρτη: 04-01-2023 > 17:30 – 20:45
Δευτέρα: 09-01-2023 > 17:30 – 20:45
Πέμπτη: 12-01-2023 > 17:30 – 20:45
Δευτέρα: 16-01-2023 > 17:30 – 20:45
Πέμπτη: 19-01-2023 > 17:30 – 20:45
Δευτέρα: 23-01-2023 > 17:30 – 20:45
Πέμπτη: 26-01-2023 > 17:30 – 20:45
Δευτέρα: 30-01-2023 > 17:15 – 21:30
Πέμπτη: 02-02-2023 > 17:15 – 21:30

Εγγραφή
Η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής διενεργείται μέσω του συνδέσμου: https://forms.gle/guiey5sYUdJDbz8A6
Προθεσμία υποβολής συμμετοχής μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2022

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
Αρχική τιμή: €785
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €595
Καθαρό κόστος συμμετοχής Υπαλλήλων Εταιριών: €190
Καθαρό κόστος συμμετοχής Αυτοεργοδοτούμενων: €350

Βιογραφικό Εκπαιδευτή
Ο Μιχάλης Θράσου από το 2019 εργάζεται ως σύμβουλος Διαχείρισης Έργων (Senior Project Manager) στην MDA Cyprus LLC, σε έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας. Διαχειρίζεται επίσης έργα με ομάδες Επιμετρητών Ποσοτήτων (επιμετρήσεις, διαχείριση συμβολαίων, διαχείριση κόστους).

Προηγουμένως, είχε εργαστεί σε διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό (CWGC) που διαχειρίζεται έργα σε διάφορες χώρες συμπεριλαμβανομένων Ιταλία, Ισραήλ, Τουρκία, Πορτογαλία, Ουγγαρία. Έχει επίσης εργαστεί στον κατασκευαστικό κλάδο στην Κύπρο ως Διευθυντής Έργων σε εταιρεία ανάπτυξης γης (Hassapis Land Developers), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως Μηχανικός Εργοταξίου (J&P) και ως Πολιτικός Μηχανικός στην Κύπρο (Thrassou Bros & Associates).

Ο Μιχάλης είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ΑνΑΔ. Είναι, επίσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Πολιτικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc Business Management) από το Cyprus International Institute of Management (CIIM) μέσω της υποτροφίας του PMI, δίπλωμα στη Στρατηγική Ηγεσία και Διοίκηση από το Chartered Management Institute (CMI) UK. Κατέχει επίσης επαγγελματικά πιστοποιητικά/προσόντα συμπεριλαμβανομένων Project Management Professional (PMP – PMI) και PRINCE2 (OGC, UK).