Επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ενημερώνει τα μέλη του, για την αποστολή επιστολής ημ. 02.04.2020, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με κοινοποίηση σε όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και Υπηρεσίες της κυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται αυτούσια. Οι ενέργειες που καταγράφονται αφορούν άμεσα μέτρα αλλά και μακροχρόνιες απαιτήσεις.

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ενόψει των εξελίξεων της πανδημίας CoVid-19 και των δραστικών μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για περιορισμό εξάπλωσης του ιού, εκ μέρους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου σας απευθύνουμε έκκληση να προχωρήσετε σε αποτίμηση της κατάστασης, ενέργειες πρόληψης και προετοιμασίας της επόμενης ημέρας, καθώς διαπιστώνεται ανησυχητικός επηρεασμός της λειτουργίας των Αρχιτεκτονικών γραφείων και της Οικοδομικής Βιομηχανίας γενικότερα. Οι ενέργειες σας, επιβάλλεται να είναι συντονισμένες με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, Υπηρεσίες και οπωσδήποτε το Νομοθετικό Σώμα.

Λόγω των μέτρων περιορισμού της διακίνησης αλλά και του αναγκαίου κλεισίματος των εργοταξίων τα Αρχιτεκτονικά γραφεία υπολειτουργούν με απώλεια μέρους των λειτουργικών διαδικασιών τους. Παρόλα αυτά συνεχίζονται αρχιτεκτονικές μελέτες και γίνεται προετοιμασία υποβολής τους σε Επαρχιακά Γραφεία Πολεοδομίας, στις Επαρχιακές Διοικήσεις και στα Δημαρχεία. Τις τελευταίες δύο (2) εβδομάδες, λόγω των συνθηκών, έχει διαφανεί σε υπέρτατο βαθμό η αδυναμία συνέχισης των μέχρι σήμερα διαδικασιών επαφής με λειτουργούς των Πολεοδομικών Αρχών. Η διακοπή είναι πολύ-επίπεδη και για αυτό εκ μέρους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλείστε όπως:

  1. Επιβεβαιώσετε εκ μέρους των πιο πάνω, ότι η μελέτη των υποβληθέντων αιτήσεων συνεχίζεται από τους Λειτουργούς, έστω και με προσκόμματα, με στόχο την άμεση διεκπεραίωση και έκδοση τους.
  2. Εφαρμογή των εξαγγελιών για αλλαγές στην Αδειοδότηση Οικοδομικών Έργων (άδεια αυθημερόν κ.ο.κ.)
  3. Καθολική εφαρμογή του συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ για ηλεκτρονική διαχείριση των διαδικασιών ελέγχου, αδειοδότησης και τιτλοποίησης Οικοδομικών Έργων.
  4. Αναγνωρίσετε και προωθήσετε άμεσα έργα υποδομής που αφορούν στην θωράκιση της Υγείας, του Περιβάλλοντος, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γενικά υποστήριξη της κοινωνίας στην αντιμετώπιση καταστροφικών γεγονότων.
  5. Ανακοινώσετε αυτόματη παράταση σε ισχύ Πολεοδομικών Αδειών & συνδεδεμένων Αδειών Οικοδομής που λήγουν το επόμενο διάστημα, μέχρι το τέλος του 2020.
  6. Κοινοποίηση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων όλων των Λειτουργών από τις Πολεοδομικές Αρχές για διασφάλιση της επικοινωνίας με τους Μελετητές.
  7. Καθορισμός υπευθύνων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και τηλεφωνικής γραμμής άμεσης εξυπηρέτησης σε κάθε Πολεοδομική Αρχή και Αρμόδια Υπηρεσία για υποβολή επειγόντων εγγράφων για τη σύντομη διεκπεραίωση αιτήσεων.

Θεωρούμε ότι, τα πιο πάνω θα επιτρέψουν την όσο το δυνατό αισιόδοξη αντιμετώπιση της επόμενης ημέρας, τόσο από τους Αρχιτέκτονες, όσο και από τους δυνητικούς ιδιοκτήτες και επενδυτές μικρών και μεγάλων έργων. Αντιλαμβάνεστε ότι, είναι σημαντικό ο όποιος Μελετητής ή και επενδυτής να είναι σε θέση να γνωρίζει, ότι δεν χρειάζεται να περάσει την ατέρμονη διαδικασία αναμονής των εγκρίσεων, πέραν των άλλων προβλημάτων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία των μελών του, θα σταθεί αρωγός στη πιο πάνω προσπάθεια σας. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση αντίδρασης από μέρους της κυβέρνησης θα συμβάλει στην περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης, ενώ οι πιο πάνω ενέργειες θα αποτελούν σημαντική υποστήριξη, ίσως και ώθηση στην οικονομία του τόπου, ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που αναμφίβολα θα βιώσει η χώρα.