ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε συνέχεια τελευταίων δημοσιευμάτων εκφράζει τον προβληματισμό του  σχετικά με τις εργασίες συντήρησης / αποκατάστασης που λαμβάνουν χώρα στο διατηρητέο κτήριο της Δημοτικής Αγοράς Παλαιού Δημαρχείου, στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, έργο του αρχιτέκτονα Σταύρου Οικονόμου.

Το κτήριο της Δημοτικής αγοράς θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κτήρια της δεκαετίας του ‘60, καθώς είναι ένα από τα ελάχιστα δείγματα δημοσίων κτηρίων στη Λευκωσία που ακολουθούν τις γραμμές του μπρουταλισμού και εντάσσεται στην περίοδο του κυπριακού Μοντερνισμού. Το εν λόγω κτήριο ξεχωρίζει για την κατασκευαστική έκφραση του κάνναβου στην όψη, το καμπύλο τέλειωμα της οροφής, καθώς και για τις λεπτομέρειες του και την χρήση υλικών, όπως το ανεπίχριστο σκυρόδεμα και το εμφανές τούβλο. Οι ποιότητες αυτές το κατατάσσουν στα κτήρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας και έκφρασης μιας εποχής και για το λόγο αυτό η προστασία και ένταξη του στον κατάλογο διατηρητέων κτηρίων κρίθηκε επιβεβλημένη.

Λόγω της σημαντικότητας του συγκεκριμένου κτηρίου, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με σεβασμό προς τους Μελετητές, θεωρεί απαραίτητο τον δημόσιο διάλογο και την παρουσίαση της φύσης και της κλίμακας των επεμβάσεων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο της Δημοτικής Αγοράς και αναμένει από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας, να παρουσιάσει στην Αρχιτεκτονική κοινότητα, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία, το σκεπτικό για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ενός αξιόλογου έργου της περιόδου του κυπριακού Μοντερνισμού.

Η απόφαση του Δήμου Λευκωσίας να προχωρήσει στη συντήρηση και αποκατάσταση του κτηρίου, μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής μόνο αν οι εργασίες αναβάθμισης πραγματοποιηθούν με απόλυτο σεβασμό στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ιστορικού αυτού κτηρίου.

Με γνώμονα την διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας των πόλεων μας ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλεί τις αρμόδιες αρχές να ξεκινήσουν άμεσα διάλογο και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την παρουσίαση και επεξήγηση της μεθοδολογίας αναβάθμισης, διασφαλίζοντας παράλληλα τον αξιόλογο χαρακτήρα του κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς Παλαιού Δημαρχείου.