Ανοικτή Συνεδρία στη Λεμεσό

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη αρχιτεκτονικού διαλόγου με τα Επαρχιακά Τμήματα, τα οποία διαδραματίζουν ένα σημαντικό και εξισορροπητικό ρόλο σε θέματα που καλείται ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου να αντιμετωπίσει. Η ενεργοποίηση των Επαρχιακών Τμημάτων με την στήριξη και εμπλοκή των συναδέλφων Αρχιτεκτόνων εφοδιάζει τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου με τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε από κοινού και ο καθένας με την επιστημονικότητα και τον επαγγελματισμό του, θέσουν εισηγήσεις στην συλλογική αντιμετώπιση των επερχόμενων εξελίξεων σε αρχιτεκτονικά θέματα.

Η 1η Ανοικτή Συνεδρία θα διεξαχθεί στην Λεμεσό στις 10 Μαρτίου 2023, στις 18:00 στο Apollonia Hotel – αίθουσα Olympus.
Καλούνται οι Αρχιτέκτονες της Λεμεσού να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια δηλώνοντας συμμετοχή στο σύνδεσμο: https://forms.gle/JfqAtsmtmfduwPaG6