Λεμεσός: 1η Ανοικτή Συνεδρία Αρχιτεκτόνων

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και θετική διάθεση για διάλογο αντιμετώπισαν οι Αρχιτέκτονες την 1η ανοικτή συνεδρία που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στη Λεμεσό, στις 10 Μαρτίου 2023, στο Apollonia Hotel. Στόχος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι η ενημέρωση των Αρχιτεκτόνων για τη δράση του, σχετικά με διάφορα θέματα, αλλά και καταγραφής προβληματισμών και εισηγήσεων. Στα πλαίσια της εν λόγω συνεδρίας ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου Άλκης Δίκαιος παρουσίασε το πλάνο δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των Αρχιτεκτόνων.