Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων και Παρόδων

Η Κριτική Επιτροπή, αφού μελέτησε όλες τις υποβληθείσες μελέτες με βάση τους Όρους Προκήρυξης του Διαγωνισμού, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ακόλουθη σειρά κατάταξης:

2ο Βραβείο: απονέμεται στη μελέτη με κωδικό 90415 – Σωκράτης Στρατής – AA&U for Architecture, Art and Urbanism, Χρήστος Πασαδάκης – KIS architecture

Απονέμονται τρεις (3) Έπαινοι στις μελέτες με κωδικούς:

51321 – Σωκράτους Ηλιάνα, Ανδρέας Σάββα, Κώστας Οικονόμου, Μαρία Κωνσταντίνου
59132 – Σπύρος Θ. Σπύρου και Χάρης Χριστοδούλου
82521 – Ελευθέριος Βομβολάκης

Όλοι οι Έπαινοι έχουν την ίδια βαρύτητα.

Δεν απονεμήθηκε 1ο βραβείο και 3ο Βραβείο

Η δημοσιογραφική διάσκεψη και η έκθεση των μελετών, θα γίνει σε χρόνο που θα ανακοινωθεί αργότερα

 

Πηγή ενημέρωσης: ιστοσελίδα Δήμος Λεμεσού