Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: Παγκύπριο Γυμνάσιο – Masterplan – Ανέγερση Κλειστής Αίθουσας Αθλοπαιδιών

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει πως ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ενός σταδίου για το Παγκύπριο Γυμνάσιο – Masterplan – Ανέγερση Αίθουσας Αθλοπαιδιών, ολοκληρώθηκε με την κατάθεση 17 συμμετοχών επιτυχώς. Με το πέρας της διαδικασίας η Κριτική Επιτροπή, κατά πλειοψηφία κατέληξε στην απονομή του Α΄και Β’ Βραβείου και ομόφωνα στο Γ’ Βραβείο και δύο Επαίνους, ως ακολούθως:

 

Α’ Βραβείο
Κωδ. Συμμετοχής: 20185
Ανδρέας Κωνσταντίνου και Ειρήνη Κλειδαρά, Αρχιτέκτονες

Β’ Βραβείο
Κωδ. Συμμετοχής: 29102
Χρύσανθος Η. Χρυσάνθου και Χριστίνα Χρυσάνθου, Αρχιτέκτονες
Ομάδα Μελετητών: Χρύσανθος Η. Χρυσάνθου, Χριστίνα Χρυσάνθου, Μιχάλης Καραολίδης

Γ’ Βραβείο
Κωδ. Συμμετοχής: 41172
Ηλίας Κράνος, Αρχιτέκτονας

Έπαινος
Κωδ. Συμμετοχής: 18032
Χρίστος Σιακαλλή και Μαρία Άννα Καβαλλάρη, Αρχιτέκτονες

Έπαινος
Κωδ. Συμμετοχής: 18027
Ελένη Παττίχη EPArchitects LLC και Tauland Toraj, Αρχιτέκτονες

 

Την Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού αποτελούσαν οι:
Νίκος Μεγάλεμος, Πρόεδρος Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
Γιώργος Γεωργίου, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
Γεωργία Κουτσιοφή, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Στυλιανός Πελεκάνος, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Φίλιος Χαραλαμπίδης, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Ανδριανή Χαραλάμπους, Λειτουργός, Εκπρόσωπος Πολεοδομίας, Κλάδος Διατήρησης Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Αγαθοκλής Αγαθοκλέους, Λειτουργός, Εκπρόσωπος, Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκωσίας

Σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας θα απονείμει τα Βραβεία και θα εκθέσει όλες τις μελέτες που έχουν υποβληθεί στον διαγωνισμό. Σε ανακοίνωση της, η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ευχαριστεί τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής και Συμβουλευτικής Επιτροπής καθώς επίσης και τον Σύμβουλο του Διαγωνισμού, Κούλλη Νικολάου – Επιμετρητή Ποσοτήτων.