Αρχιτεκτονική Εκδήλωση: Δημόσιος Χώρος

Αρχιτεκτονική Εκδήλωση – Δημόσιος Χώρος
Σάββατο, 8.10.2022 – 17:30
Χώρος: Αμφιθέατρο Πλατείας Ελευθερίας
Διοργανωτής: Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Υπό την Αιγίδα: Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

 

Στα πλαίσια της Διεθνούς Hμέρας Αρχιτεκτονικής (3.10.2022) και των δραστηριοτήτων του μαθήματος “Σύγχρονη Αρχιτεκτονική”, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργανώνει ανοικτή συζήτηση με θέμα “Δημόσιος Χώρος”. Στόχος των εν λόγω δραστηριοτήτων είναι η προσέγγιση αρχιτεκτονικών θεμάτων ιδιωτικού, δημόσιου και ενδιάμεσου χώρου. Στην συζήτηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από προγράμματα Αρχιτεκτονικής στην Κύπρο.