Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ανανέωση Κτηρίου Paul – Henri SPAAK

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και τις διατάξεις του Παραρτήματος 1 του εν λόγω Κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για Αρχιτέκτονες για την ανανέωση του κτηρίου “Paul – Henri SPAAK” στις Βρυξέλλες.

Από το 1979, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το θεσμικό όργανο που εξασφαλίζει τη δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους κόλπους του, 751 Βουλευτές που εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκούν νομοθετική και δημοσιονομική εξουσία στο πλαίσιο της εντολής που τους εμπιστεύονται οι εκλογείς.

Το Κεντρικό Κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, το κτήριο “Paul – Henri SPAAK” δεν στεγάζει μόνο το Ημικύκλιο, στο οποίο πραγματοποιούνται οι σύνοδοι ολομέλειας των Βουλευτών του, αλλά και τις εγκαταστάσεις για τις συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, τη διοργάνωση των συνεντεύξεων τύπου και την υποδοχή των επισκεπτών.

Στόχος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι η επιλογή δύο ιδεών που θα υποβληθούν στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο θα επιλέξει την ιδέα, η οποία στη συνέχεια θα αναπτυχθεί λεπτομερώς από έναν φορέα σχεδιασμού και κατασκευής ανεξάρτητο από τον συντάκτη της συγκεκριμένης μελέτης. Υπό αυτό το πρίσμα, κύριος στόχος του διαγωνισμού είναι να καθοριστούν:

  • Οι εξωτερικοί όγκοι και οι όγκοι των μεγάλων εσωτερικών χώρων.
  • Οι σχέσεις και, ειδικότερα, οι σχέσεις με το περιβάλλον, οι εσωτερικές / εξωτερικές σχέσεις του κελύφους, οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών, οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων χρηστών του κτηρίου.
  • Το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον μέσω αυτών των στοιχείων.
  • Η δυναμική ανάπτυξης των φιλοσοφιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω του αρχιτεκτονικού και τεχνικού σχεδιασμού που θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της κατασκευής.

Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσε τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου να αναλάβει την ενημέρωση των Κυπρίων Αρχιτεκτόνων για την από μέρους τους συμμετοχή.

Πληροφορίες – Επίσημη Ανακοίνωση: 01 και 02

Πληροφορίες – Τεκμηρίωση

Όροι Διαγωνισμού στην Ελληνική γλώσσα