Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Δημοτικό Πάρκο ΣΑΛΙΝΑ

Ενημέρωση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου ημ. 24.03.2020

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα αρχιτεκτονικά γραφεία, επηρεαζόμενα από την πανδημία CoVid-19, ως επακόλουθο να υπολειτουργούν και να αδυνατούν να ανταποκριθούν των συνθηκών, υπέβαλε αίτημα στον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής του υπό αναφορά αρχιτεκτονικού διαγωνισμού να δοθεί παράταση της ημερομηνίας υποβολής των μελετών, με σκοπό να ανταποκριθούν οι διαγωνιζόμενοι της δύσκολης αυτής κατάστασης.

Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής με επιστολή προς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου ημ. 24.03.2020 ενημερώνει την αποδοχή του σχετικού αιτήματος, με παράταση της ημερομηνίας υποβολής των συμμετοχών για τις 29.05.2020 (αντί στις 30.04.2020). Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν και αναλόγως των εξελίξεων η καταληκτική ημερομηνία θα επανεξεταστεί σε εύθετο χρόνο.

Συνημμένα οι σχετικές επίσημες επιστολές
20.3.2020 Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
24.3.2020 Δήμος Λάρνακας

***

 

Ο Δήμος Λάρνακας προκηρύσσει τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για το Δημοτικό Πάρκο ΣΑΛΙΝΑ, το οποίο θα δημιουργηθεί στο χώρο της πρώην Κατοικίας Έπαρχου και Αστυνομικού Διευθυντή για χρήση του από τους δημότες.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή πρόταση ως προς τις αρχιτεκτονικές, χωροταξικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές, ενεργειακές, οικονομικές και άλλες παραμέτρους και να αναθέσει στο βραβευθέντα Αρχιτέκτονα την ολοκλήρωση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου. Κύρια επιδίωξη μέσω του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι να δοθεί στη περιοχή και γενικά στο κέντρο της πόλης χαρακτήρας και ατμόσφαιρα που να ικανοποιεί τις προσδοκίες των κατοίκων της, αλλά και των επισκεπτών.

Η μελέτη του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει

  • χώρους ενεργητικής και παθητικής ψυχαγωγίας
  • υγιή ανάπτυξη και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος
  • βελτίωση και προβολή του χώρου με εμπλουτισμό της υφιστάμενης φύτευσης, με κατάλληλη τοπιοτέχνηση και με την ένταξη σύγχρονων στοιχείων που να συνάδουν με το χώρο
  • δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο κατά την κατασκευή του πάρκου, όσο και κατά τη λειτουργία του, βελτίωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων με σωστό σχεδιασμό προσέλκυση των κατοίκων και επισκεπτών όλων των ηλικιών
  • διευρυμένη πρόσβαση και χρήση για ΑΜΕΑ και συσχέτιση του χώρου με τη γύρω περιοχή και με το χώρο του Δημοτικού Κήπου Λάρνακας
  • δημιουργία οργανωμένου πάρκου για αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος
  • λειτουργική, αισθητική και ποιοτική βελτίωση του χώρου
  • συσχέτιση του χώρου με τη γύρω περιοχή και με το χώρο του Δημοτικού Κήπου Λάρνακας.

Κριτική Επιτροπή

Ανδρέας Καρακατσάνης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής
Γιώργος Θεοκλής, Αρχιτέκτονας
Αύρα Χαραλάμπους, Αρχιτέκτονας
Ανδρέας Σαββίδης, Αρχιτέκτονας
Γιώργος Τενέντες, Αρχιτέκτονας Τοπίου, Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ
Γιώργος Παπακώστας, Αρχιτέκτονας
Αντωνία Θεοδοσίου, Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις καλύτερες με τα ακόλουθα Βραβεία και Διακρίσεις

1ο Βραβείο €12.000
2ο Βραβείο €9.000
3ο Βραβείο €6.000
Έπαινοι (τρεις) €2.000 έκαστος

Συνοπτικός Πίνακας Χρονοδιαγράμματος Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού: 08-01-2020
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Ερωτημάτων: 10-02-2020, ώρα 15:00
Δημοσιοποίηση Απαντήσεων: 25-02-2020
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής / Αποστολής των Μελετών: 30-04-2020 ώρα 12:00
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 29-05-2020

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.cy