Category

Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης με ανακοίνωσή του ημ. 24.07.2020, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού “Συγκότημα Κοινωνικής Κατοικίας στην Ενορία Αγίου Νικολάου” στο Δήμο Λάρνακας. Η Κριτική Επιτροπή, αφού μελέτησε όλες τις υποβληθείσες μελέτες με βάσει τους Όρους Προκήρυξης του Διαγωνισμού, αποφάσισε την ακόλουθη σειρά κατάταξης: 1ο Βραβείο: Απονέμεται στη μελέτη με κωδικό 58684...
Read More
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με σκοπό την αναβάθμιση του υφιστάμενου Μητρώου Κριτών σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς απευθύνει πρόσκληση στα μέλη του, για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία διενεργείται ηλεκτρονικά. Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί βασίζονται στη διαμόρφωση στοχευμένων προτάσεων, ικανών να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής και του αστικού χώρου. Ταυτόχρονα, ο συγκεκριμένος θεσμός αποτελεί πηγή καινοτόμων και...
Read More
O Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου επιχειρεί διαχρονικά τη συνεργασία με δημιουργικές ομάδες Αρχιτεκτόνων, όταν το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους, δεν αντιμάχεται τις καταστατικές του αρχές και προκειμένου να προβάλει πρωτοβουλίες που προάγουν την αρχιτεκτονική και τον προβληματισμό γύρω από το αντικείμενό της. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου της νέας τάξης πραγμάτων που βιώνει η κοινωνία και...
Read More
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλεί τους Αρχιτέκτονες να συμμετάσχουν σε έρευνα που διεξάγεται μέσω ερωτηματολογίου, με σκοπό να διερευνηθούν θέματα που σχετίζονται με τον θεσμό και τον ρόλο των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στη χώρα μας, στην παραγωγή κατά κύριο λόγο, έργων δημόσιας ωφέλειας, με έντονο πολιτιστικό ή περιβαλλοντικό χαρακτήρα, την προαγωγή της αρχιτεκτονικής και θεμάτων διαχείρισης...
Read More
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) ανακοινώνει την προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την “Ανέγερση Συγκροτήματος Κοινωνικής Κατοικίας στην Ενορία Αγίου Νικολάου στο Δήμο Λάρνακας”. Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επίλυση του έργου “Συγκρότημα Κοινωνικής Κατοικίας στην Περιοχή Αγίου Νικολάου στο Δήμο Λάρνακας”, το οποίο σε...
Read More
Αρχιτέκτονες Σωκράτης Στρατής – AA&U for Architecture, Art and Urbanism Χρήστος Πασαδάκης – KIS architecture Συνεργάτες Αρχιτέκτονες Ευριπίδης Μυτιληναίος, αρχιτέκτονας Υποστήριξη Ανδρέας Μπύρος – 3d dimensions (renders) Elise Brasselet (γραφιστικά) Επιμετρητές Ποσοτήτων JMV Κύπρος Κόκκινος   Η πρόταση οργανώνει το χώρο της πλατείας με βάση ένα «έξυπνο» δάπεδο που λειτουργεί ως πλέγμα υποδομών για κοινωνικές...
Read More
Η Κριτική Επιτροπή, αφού μελέτησε όλες τις υποβληθείσες μελέτες με βάση τους Όρους Προκήρυξης του Διαγωνισμού, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ακόλουθη σειρά κατάταξης: 2ο Βραβείο: απονέμεται στη μελέτη με κωδικό 90415 – Σωκράτης Στρατής – AA&U for Architecture, Art and Urbanism, Χρήστος Πασαδάκης – KIS architecture Απονέμονται τρεις (3) Έπαινοι στις μελέτες με κωδικούς: 51321...
Read More
Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τη δημιουργία του Δημοτικού Πάρκου Χρωμάτων ολοκληρώθηκε και η Κριτική Επιτροπή αποφάσισε, όπως απονείμει τα ακόλουθα Βραβεία: Α’ Βραβείο: Γιώργος Ονησιφόρου, Παναγιώτης Πολεμίτης, Ελευθέριος Βομβολάκης Β’ Βραβείο: Παρασκευή Κωμοδρόμου, Ειρήνη Κλειδαρά, Ανδρέας Κωνσταντίνου Γ’ Βραβείο: Άλκης Δίκαιος για Άθως Δίκαιος και Συνεργάτες Έπαινος: Κωνσταντίνος Ψωμάς για Psomas Architects PS-A Το «Πάρκο...
Read More
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ενός σταδίου με στόχο την υλοποίηση έργου που αφορά την ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στη Λεμεσό. Το έργο θα κατασκευαστεί στον πρώην οικισμό Βερεγγάρια στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών. Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επιλογή υλοποίησης του έργου από χωροταξικής,...
Read More
  Ομάδα μελέτης Αρχιτέκτονες: Μιχάλης Αναστασίου, Στέφανη Μισέρη Αρχιτέκτονας Τοπίου: Ελένη Τσιριντάνη Πολιτικοί Μηχανικοί: Χριστόφορος Χριστοφή, Βαρνάβας Βαρνάβα Ηλεκτρολόγοι / Μηχανολόγοι Μηχανικοί: Λούης Βακανάς Η/Μ Συμβούλοι Μηχανικοί Επιμετρητής Ποσοτήτων: Koupparis Christos and Associates Ειδικός σε θέματα Φυσικού Περιβάλλοντος: Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου   Πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στους αρχιτέκτονες Μιχάλη Αναστασίου και Στέφανη Μισέρη, οι οποίοι τηρώντας...
Read More
Ενημέρωση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου ημ. 24.03.2020 Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα αρχιτεκτονικά γραφεία, επηρεαζόμενα από την πανδημία CoVid-19, ως επακόλουθο να υπολειτουργούν και να αδυνατούν να ανταποκριθούν των συνθηκών, υπέβαλε αίτημα στον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής του υπό αναφορά αρχιτεκτονικού διαγωνισμού να δοθεί παράταση της ημερομηνίας υποβολής των μελετών,...
Read More
Με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – Τμήμα Δασών προς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου ημ. 19.12.2019, γνωστοποιείται η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ενός Σταδίου για τους Κόμβους Υποδομών Διαχείρισης του Εθνικού Δασικού Πάρκου ΑΚΑΜΑ, τα οποία έχουν ως ακολούθως: 1ο Βραβείο Στέφανη Μισέρη, Μιχάλης Αναστασίου 2ο Βραβείο Παναγιώτης...
Read More
1 2 3 4 5