Δελτίο Τύπου: Δημοτικός Κήπος – Απαξιωτική Στάση Δήμου Λεμεσού

O Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θέτει τον Δήμο Λεμεσού προ των ευθυνών του και εκφράζει τη λύπη του για την απαξίωση που επιδεικνύει έναντι στην επιστήμη της αρχιτεκτονικής και τους Αρχιτέκτονες:
Ο σχεδιασμός του ευρύτερου δημόσιου χώρου έχει σχέση με την ποιότητα ζωής και αποτελεί δημόσιο αγαθό.

Δυστυχώς, οι παρεμβάσεις του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του ΕΤΕΚ και άλλων Φορέων αγνοούνται από τον Δήμο Λεμεσού, ο οποίος αποφεύγει τη συνεργασία και την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του τόπου αντιμετωπίζοντας τους με έλλειψη σεβασμού.

Η καταστροφή του Δημοτικού Κήπου μέσω των εργασιών που ήδη εκτελεί ο Δήμος Λεμεσού, αναδεικνύουν ζητήματα όπως, η μη διενέργεια επαρκούς διαβούλευσης με τους δημότες, η απουσία προγραμματισμού για έργα δημόσιου χώρου και το εύρος της διακριτικής εξουσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν πρόκειται για διάθεση χρημάτων που προέρχονται από ιδιωτική χορηγία. Τονίζεται ότι, σε καμία περίπτωση το ομόφωνο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δεν δικαιολογεί παρέκκλιση από νομοθεσίες και διεθνείς συστάσεις, όσον αφορά τον τρόπο που λαμβάνονται οι δημόσιες αποφάσεις που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και ευημερία των πολιτών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η σύγχρονη ποιοτική αρχιτεκτονική εξοικονομεί πόρους, διευκολύνει τις καθημερινές δραστηριότητες και λειτουργίες, βελτιώνει την ανθρώπινη ψυχολογία, το περιβάλλον και δημιουργεί ελκυστικότερες, παραγωγικότερες και βιώσιμες πόλεις. Δυστυχώς, αυτό δεν γίνεται κατανοητό από τις Αρμόδιες Αρχές, οι οποίες συστηματικά απαξιώνουν την αρχιτεκτονική επιστήμη στις διαδικασίες υλοποίησης δημοσίων έργων και παραβλέπουν ότι, έργα δημόσιας ωφελείας θα πρέπει να μελετώνται και ανατίθενται με ιδιαίτερη ευαισθησία, προσοχή και σύμφωνα πάντα με τους Κανονισμούς Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του ΕΤΕΚ.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλεί δημόσια την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών για αναστολή των εργασιών εντός του χώρου, θέτοντας τέλος στη διολίσθηση που παρατηρείται, η οποία λόγω άγνοιας, αδιαφορίας ή και εμμονής συγκεκριμένων προσώπων, διαιωνίζεται εις βάρος της ποιότητας του Δημοτικού Κήπου Λεμεσού.