Δελτίο Τύπου: Ένσταση Αρχιτεκτόνων για Ψήφιση Νομοσχεδίου ΦΠΑ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκφράζει την έντονη ανησυχία του ως προς το νομοσχέδιο τροποποίησης του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 μέχρι του 2021, που αφορά την επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, πέντε τοις εκατόν (5%) στην παράδοση ή ανέγερση κατοικίας, η οποία να καλύπτει τα πρώτα 140 τ.μ. της κατοικίας, αντί για τα πρώτα 200 τ.μ.  κύριας και μόνιμης κατοικία που ισχύει σήμερα.

Μελετώντας τον πίνακα Αδειών Οικοδομής κατά Κατηγορία Έργου έτους 2021 της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, το μέτρο αυτό πρόκειται να επιβαρύνει το κόστος ανέγερσης κατοικιών που απευθύνονται κυρίως σε πολίτες μεσαίων εισοδημάτων, ενώ παράλληλα θα έχει επιπτώσεις στην οικοδομική δραστηριότητα οδηγώντας σε αβεβαιότητα τον τομέα της οικοδομής, έναν από τους βασικούς μοχλούς κίνησης και ανάπτυξης της οικονομίας. Το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος σε συνδυασμό με την τροποποίηση του μειωμένου ΦΠΑ θα δημιουργήσουν συνθήκες υψηλού ρίσκου και δυστοκία στην έναρξη νέων έργων, καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση έργων που είναι σε εξέλιξη και πιέσεις για αναστολή εργασιών.

Το σύστημα ΦΠΑ στις κατοικίες οφείλει να είναι αναπτυξιακό και βιώσιμο, χωρίς να επιβαρύνει το κόστος απόκτησης μόνιμης στέγης. Δόκιμη κρίνεται η εφαρμογή κριτηρίων σύμφωνα με τις δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας όπως πράττουν οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, ορίζοντας συγκεκριμένα ποσοστά μέγιστου εισοδήματος (Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία), εισάγοντας ανώτατα όρια στην αξία κατοικίας ανά τετραγωνικό μέτρο (Ισπανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία) και ελάχιστες προδιαγραφές χώρου και άνεσης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η πρόσβαση στη στέγαση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, αναγνωρισμένο  στο άρθρο 34 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, η Κυβέρνηση καλείται όπως, επανεξετάσει το σχετικό νομοσχέδιο, το οποία αυξάνει δυσανάλογα την φορολογία απόκτησης μόνιμης στέγης εν μέσω οξείας οικονομικής κρίσης αφήνοντας έκθετα τα μεσαία κοινωνικά στρώματα της χώρας.