Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Διαχείριση Έργου (Προδιαγραφές Εργοταξίου)

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΣΗΣ διοργανώνει το Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: Διαχείριση Έργου (Προδιαγραφές Εργοταξίου).

Σκοπός του Προγράμματος
Η εκπαίδευση Αρχιτεκτόνων προσφέροντας τους ολοκληρωμένη εικόνα διαχείρισης ενός έργου από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την αποπεράτωση του και τη λήξη της Περιόδου Ευθύνης Ελαττωμάτων.

Στόχοι Προγράμματος
• Η κατανόηση των σταδίων διαχείρισης ενός έργου.
• Εκμάθηση βασικών μεθόδων αξιολόγησης και αρχών διαχείρισης ενός έργου.
• Η κατηγοριοποίηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από ένα έργο.
• Η κατανόηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία ενός εργοταξίου
• Η σωστή αντιμετώπιση προβλημάτων και κινδύνων που εμφανίζονται στα διάφορα στάδια διαχείρισης ενός έργου.
• Ο υπολογισμός με διάφορους δείκτες σχέσης χρόνου / ποιότητας / κόστους.

Αναλυτικό κόστος Σεμιναρίου
Τιμή: €660
Επιχορήγηση: €527
Καθαρό κόστος: €133

Εκπαιδευτής: Χριστιάνα Χριστοφή
Μέθοδος Κατάρτισης: Τηλεκπαίδευση (πλατφόρμα zoom)
Διάρκεια Εκπαίδευσης: 31 ώρες

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει εξασφαλίσει δεκαπέντε (15) επιχορηγημένες θέσεις, τις οποίες θα παραχωρήσει σε μέλη του. Οι πρώτοι δεκαπέντε (15) Αρχιτέκτονες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα επωφεληθούν της χορηγίας με τη προϋπόθεση ότι, πληρούν τα κριτήρια για την επιπλέον επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.

Δήλωση Συμμετοχής   εδώ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα
23 Νοεμβρίου, Τρίτη 17:45 – 21:00
24 Νοεμβρίου, Τετάρτη 17:45 – 21:00
30 Νοεμβρίου, Τρίτη 17:45 – 21:00
01 Δεκεμβρίου, Τετάρτη 17:45 – 21:00
03 Δεκεμβρίου, Παρασκευή 17:45 – 21:00
07 Δεκεμβρίου, Τρίτη 17:45 – 21:00
08 Δεκεμβρίου, Τετάρτη 17:45 – 21:00
14 Δεκεμβρίου, Τετάρτη 17:15 – 21:30
21 Δεκεμβρίου, Τρίτη 17:45 – 21:00